Eğitim Sitesi

Erkam-ı Divâniye (Siyakat) Nedir? Erkam-ı Divâniye (Siyakat) Hakkında Kısaca Bilgi

Erkam-ı Divâniye (Siyakat) Terimi Hakkında Bilgiler

Erkam-ı Divâniye (Siyakat)Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Erkam-ı Divâniye (Siyakat):
Bir yazı çeşididir. Irak'ta Abbasîler zamanında icad edilmiş, Selçuklular zamanında Anadolu'ya girmiştir.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Yan Kâğıdı: Ciltçilik terimi. Araya konan ve Acem kösteği (b. bk.) kendisine yapıştırılan kâğıda verilen ad. devam et

  box İhcam: Hat veya tezhipte harfi ya da motifi bir hamlede yazmak. devam et

  box Minhaz: Destizeng yerine kullanılan havan eline denir. devam et

  box Münhani: Eğri. Selçuklu münhanîleri ile ilgili bilgilere de bakınız. devam et

  box Amme: Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzü. Hattatlar bu cüzü Kuran'dan ayrı yazarlardı. devam et

  box Kozak: Antlaşmalar, name-i hümayunlar ve önemli emirlerin konulduğu mahfazanın adıdır. devam et

  box Tırnak Mühre: Şemse kapları parlatmak için kullanılan, açılmış kurşun kalemi şeklindeki mühreye verilen ad. Damar mühresi de denilir. devam et

  box Halkâr Gölgesi: Halkâr adı verilen yaldızlı süsleme şekillerinde beliren gölgelere verilen ad. devam et