Eğitim Sitesi

Erkam-ı Divâniye (Siyakat) Nedir? Erkam-ı Divâniye (Siyakat) Hakkında Kısaca Bilgi

Erkam-ı Divâniye (Siyakat) Terimi Hakkında Bilgiler

Erkam-ı Divâniye (Siyakat)Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Erkam-ı Divâniye (Siyakat):
Bir yazı çeşididir. Irak'ta Abbasîler zamanında icad edilmiş, Selçuklular zamanında Anadolu'ya girmiştir.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Örgü: Geçme ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Tuğra: Osmanlı devrinde, tahtta bulunan padişahın adına çekilen "tuğra", padişahla birlikte babasının adını ve daima muzaffer olmasını dileyen bir duayı ihti devam et

  box Köşe Çiçeği: Ciltlerin köşe süslemesi. devam et

  box Ahenk: Harflerin yapılarının, estetik ölçülerinin, hem münferit hem de diğer harflerle uyum içerisinde olmasıdır. Bunlar da tenasüp ve terkiple ifade olunmuş devam et

  box Üslûp Türleri: Selçuk, Bursa, Edirne, klasik, barok, rokoko, yeni klasik, uyanış gibi bölüm ve karışımlar gösterir. Her uygarlığın kendi adını taşıyan özel ya da kar devam et

  box Zemin Doldurma: Bir tezhibin şekli belli olup altınları sürülerek tahriri bitince araları münasip renklere boyanırsa buna zemin doldurma denilir. devam et

  box Vasla: İlk tuğraların bir kısmında padişah ve babasının isim ve unvanları ile tuğrayı tamamlayan işaretlerden başka bazı şekiller daha bulunmaktadır. Bunlard devam et

  box Esma-i Hüsna: Allah'ın en güzel ve şerefli doksan dokuz ismine verilen isimdir. devam et