Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Erbâb-ı vukuf Nedir? Erbâb-ı vukuf Hakkında Kısaca Bilgi

Erbâb-ı vukuf Terimi Hakkında Bilgiler

Erbâb-ı vukufHukuk Terimi Olarak Erbâb-ı vukuf:
bilirkişiler

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Bâîs olmak: sebep olmak; göndermek; gerektirmek devam et

  box Protesto: 1- Alacaklının tek yanlı irade açıklamasıyla borçluyu ifaya davet etmesi. 2- Kıymetli evrak niteliğindeki borç senedinin ödenmemesi durumunda, özel devam et

  box Layiha: Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı; tasarı. Dilekçe; yazılı dilek; istek; tasarı. devam et

  box Demokratik Devlet: Halkın devlet yönetimine katılması esasına dayanan devlettir. devam et

  box İhdas: Ortaya çıkarma; kurma; bir şeyi ilk kez ortaya koyma devam et

  box Göz Hapsi: Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza. devam et

  box Suçüstü Yakalama: Suç işleyenin suçu işlediği sırada veya hareketinden çok az önce yakalanması. devam et

  box Gayri kabili rücu: Geri dönülemez devam et