Eğitim Sitesi

Epik Nedir? Epik Hakkında Kısaca Bilgi

Epik Terimi Hakkında Bilgiler

EpikEdebiyat Terimi Olarak Epik:
Geleneksel şiir sınıflandırmasında lirik ve dramatiğe karşıt olarak konusu kahramanlık ve yiğitlik olan şiirlerdir.

 

EpikMüzik-Dans Terimi Olarak Epik:
Destan. Destansı anlatım. Epique (Fr.).

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Kahraman: Edebiyatta olayların akışını en çok etkileyen ve göze çarpan kişilere verilen ad. devam et

  box Mazmun: Belli bir kavramı anlatan, onu düşündürüp çağrıştıran kalıplaşmış söz ve benzetmeler. Bir dizenin bir ifadenin taşıdığı ve onlardan herkesin anladığı devam et

  box Aed: Eski Yunanlılarda şiirlerini lirle söyleyen saz şairlerine verilen ad. devam et

  box Berâat-ı İstihsal: Sözün başında eserde anlatılanları belirten sözcük ya da söyleyişler. Berâat üstün gelmek, istihsal yeni ayın görünmesi, yağmurun yağması, çocuğun doğ devam et

  box Sehl-i Mümteni: Söylenmesi kolay görülen ama benzeri yapılmak istendiğinde güçlüğü ortaya çıkan söz. Bu tür sözler sade ve derin anlamlıdırlar. En güzel örneklerini Y devam et

  box Cinas: Anlamları ayrı, ama söylenişleri yazılışları ya da hem söylenişlerini hem de yazılışları benzer olan sözcüklerin bir arada kullanılması sanatı. Eşsesl devam et

  box Ferd: Divan edebiyatında başka beyitlere bağlı olmayan beyitlere verilen ad. devam et

  box Şair: Şiir söyleyen veya yazan hayal gücü geniş olan, duyarlı, duygulu kimse, ozan. devam et