Eğitim Sitesi

Epifonem Nedir? Epifonem Hakkında Kısaca Bilgi

Epifonem Terimi Hakkında Bilgiler

EpifonemEdebiyat Terimi Olarak Epifonem:
Bir sözlü ya da yazılı eserde anlatılanların hikmetli bir sözle son bulması.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Delâlet: Söz ile anlam arasındaki bağlantı. Bir sözcüğün okunduğu ya da söylendiği zaman beyinde canlandırdığı anlam. İki başlıkta incelenir: Sözle alakalı o devam et

  box Koçaklama: 1. Halk şiirinde coşkulu ve yiğitçe bir söyleyişle kahramanları öven, savaş ve dövüşleri anlatan, kahramanlık duygularını canlandıran şiir biçimi. devam et

  box Biçim: Edebiyatta varolan ögelerin birbirine bağlanarak oluşturdukları düzen. Örneğin bir şiirin biçimi kaç dizeden oluştuğuna, dizelerin kümelenişine, belir devam et

  box Makta: Gazel ya da kasidenin son beyti. devam et

  box Uyarlama: Yabancı dilden çevrilen bir metni, çevrildiği dili kullanan toplumun yaşam koşullarına, töre ve geleneklerine uydurma işi. devam et

  box Gözlem: Olaylara, olgulara, varlıklara inceleyici gözle bakmak ve onların belirleyici özelliklerini seçmek işi. devam et

  box Bend: Bir manzumeyi oluşturan, ikiden çok dizeli parçalardan her birinin adı. devam et

  box Kesik: Halk edebiyatımızda hece sayısı 7 ve 8 olan şiirlerin genel adı. devam et