Eğitim Sitesi

Entüisyonizm(Sezgicilik) Nedir? Entüisyonizm(Sezgicilik) Hakkında Kısaca Bilgi

Entüisyonizm(Sezgicilik) Terimi Hakkında Bilgiler

Entüisyonizm(Sezgicilik)Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Entüisyonizm(Sezgicilik):
Bilginin kaynağı probleminde insanın aracısız bir şekilde kavrayış durumu olan sezgiyi görür.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Homojen Toplum: Toplumu oluşturan ayrı ayrı niteliklere sahip kişilerin kendi özelliklerini koruyamadığı ve toplum kültüründe eridiği, mesleki uzmanlaşmaya sahip olma devam et

  box Analiz: Bir bütünü, kendisini meydana getiren ögelerine ayırma, çözümleme. devam et

  box Genel-Geçer: Herkes tarafından aynı biçimde kabul edilen (objektif, sübjektif olmayan) devam et

  box Deizm: 1- Tanrı'nın evreni kendi yasalarına göre işleyen bir düzen olarak yarattığını savunur. Ancak yaratan ve düzeni kuran Tanrı'nın, evreni kendi başına b devam et

  box Çok Değerli Mantık: Önermelerin doğru ve yanlıştan başka doğruluk değerleri de olduğunu kabul eden mantık sistemi. devam et

  box Din: 1- Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum. 2- Bu nitelikteki inançları kur devam et

  box Evrim: Değer veya biçimlerde meydana gelen yavaş yavaş ve kısmi değişim. devam et

  box Art Kafa Lobu: Beyin yarım kürelerinin arkasında bulunan beyin alanı. Görmeye ilişkin işlevleri yerine getirir. devam et