Eğitim Sitesi

Entimizm(İçtenlik) Nedir? Entimizm(İçtenlik) Hakkında Kısaca Bilgi

Entimizm(İçtenlik) Terimi Hakkında Bilgiler

Entimizm(İçtenlik)Edebiyat Terimi Olarak Entimizm(İçtenlik):
İçtencilik. İnsan ruhunun mahrem ve gizli sırlarını içtenlikle anlatma eğilimi. Bu sanat anlayışına sahip edebiyatçılara entimist denir.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Mahlas Beyti: Şairin mahlas olarak seçtiği adın geçtiği beyte denir. devam et

  box İnsicam: Sözün düzgün, tutarlı ve birbirine bağlanak söylenmesi. Sözcükler titizlikle seçilir, art arda gelen cümlelerde anlamlı bir diziliş aranır. devam et

  box Apostrof: Kesme işareti. Özel isimleri eklerinden ayırmak için (Ali'nin kalemi), sözcükteki düşen bir harfi belirtmek için (n'olur=ne olur), sözcüğün ekiyle kar devam et

  box Pürizm: Dilde arıcılık. devam et

  box Tahmis: Bir gazelin beyitlerine ücer mısra eklenerek oluşturulan şiir. devam et

  box Tecelli: Bildirme, görünme. Tasavvuf düşüncesine ve bu düşünüşü benimsemiş kimselere göre gördüğümüz her şey Tanrı'nın bir tecellisidir. devam et

  box Alaka: İlgi. Bir sözcüğü gerçek anlamının dışında bir anlamda (mecazi) kullanmak için düşünülen ilgiye alaka denir. Edebi sanatların çoğunda bu durum söz kon devam et

  box Selis: Halk şiiri nazım şekli. Aruzun fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilün kalıbıyla gazel şeklinde yazılır. Murabba, muhammes, müseddes şeklinde yazılmış s devam et