Eğitim Sitesi

Enerji Seviyesi Nedir? Enerji Seviyesi Hakkında Kısaca Bilgi

Enerji Seviyesi Terimi Hakkında Bilgiler

Enerji SeviyesiKimya Terimi Olarak Enerji Seviyesi:
Çekirdek etrafında aynı enerjideki elektronların bulunduğu yörüngelerdir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Faz: 1-Sıcaklık, öz kütle, derişim gibi madde özelliklerinin aynı olduğu sistem bölgesi. 2-Bir sistemde özellikleri bakımından bir bütün oluşturan madd devam et

  box Bağıl Atom Kütlesi: Standart kabul edilen bir elementin kütlesine göre kıyaslanarak bulunan atom kütlesi devam et

  box Fermentasyon: Maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla genellikle ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak çürümesi. devam et

  box Antrasen: Maden kömürü katranının son damıtma ürünüdür. devam et

  box Brönsted-Lowry teorisi: Proton transfer dengelerine bağlı olarak ifade edilen asit-baz teorisi. devam et

  box Ayrımsal Kristallendirme: 1- Bir karışımı oluşturan bileşenleri çözünürlük farklarından yararlanarak birbirinden ayırma metodudur. 2- Çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimi f devam et

  box Radyografi: X ya da gama ışıması yardımı ile film ya da duyarlı plaka üzerinde görüntü elde etme yöntemi. devam et

  box Difüzyon: 1- Bir gazın havada veya başka bir gaz içinde yayılması. 2-Birbiri ile temasta bulunan iki akışkanın, birbiri içinde kendiliğinden homojen olarak yayı devam et