Eğitim Sitesi

Enantiyomer Nedir? Enantiyomer Hakkında Kısaca Bilgi

Enantiyomer Terimi Hakkında Bilgiler

EnantiyomerKimya Terimi Olarak Enantiyomer:
Birbirinin, üst üste çakışmayan ayna görüntüleri olan optik izomerlerden her biri.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Değerlik: Bir elementin verdiği veya aldığı elektron sayısı. devam et

  box Molal kaynama noktası yükselmesi sabiti: Bir molal parçacık içeren çözücünün kaynama noktasındaki artma miktarı. devam et

  box Aldehit: Karbonil grubu bağlarından en az birine H bağlanan bileşikler aldehit, her iki bağa da alkil grubu bağlanan bileşikler ketondur. devam et

  box Buharlaşma: 1-Maddenin ısı alarak sıvı hâlden gaz hâle geçmesi. 2-Ortalama kinetik enerjisi fazla olan moleküllerin, sıvı fazdan gaz fazına geçmeleri. devam et

  box p-bloku: Periyodik tabloda p-orbitallerinin dolmakta olduğu elementler grubu. devam et

  box Ekolojik: Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilimle ilgili olan. devam et

  box Alkol: Bir alkil grubuna bir hidroksil (-OH) grubu bağlanmasıyla oluşan bileşiklere alkol denir. devam et

  box Maddenin Ortak Özellikleri: Kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapı maddenin ortak özellikleridir. devam et