Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

En'am (Enam) Nedir? En'am (Enam) Hakkında Kısaca Bilgi

En'am (Enam) Terimi Hakkında Bilgiler

En'am (Enam)Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak En'am (Enam):
En'am süresiyle, diğer meşhur Kur'an-ı Kerim surelerini ihtiva eden mecmuaya verilen ad. En'am-ı Şerif de denir. Bunlar güzel bir yazı ile yazdırılıp, tezhiplenerek iyi bir cilt yaptırılırdı.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box İklil: Taç. Mushaf'ların sûre başlıklarına verilen ad. Dikdörtgen şeklinde tezhiplidir. devam et

  box Beyze: Tuğranın sol tarafındaki yuvarlak kısma verilen, addır. Yumurtaya benzediği için bu ad verilmiştir. Tuğranın bu kısmı, tuğradaki baba adına işaret ede devam et

  box Çintamani (Çintemani): Bir süsleme motifi. Taman, Çinli ve Japonlar da Buda'nın sembolüdür. Biri üstte ikisi altta üç inci tanesi ile şimşeğe benzeyen iki yatay şekilden iba devam et

  box Mitreşe: Kalemler birbirine çarpmasın diye kalemdanların içine konulan çuha örtü. devam et

  box Ketebe Kıtası: İcazetname ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Hurda Nakış: Minyatür ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Ceylan Derisi (Ceylan Kâğıdı): Üzerine yazı yazılacak duruma getirilen ceylân derisi. Kâğıttan önce kullanılmıştır. Müze ve kütüphanelerde kûfî yazıyla ceylân derisi üzerine yazılmı devam et

  box Mihfere: Yanlışları düzeltmek için, yazıyı kazımakta kullanılan kalemtıraş, bıçak. devam et