Eğitim Sitesi

Emvâli menkule Nedir? Emvâli menkule Hakkında Kısaca Bilgi

Emvâli menkule Terimi Hakkında Bilgiler

Emvâli menkuleHukuk Terimi Olarak Emvâli menkule:
taşınır mallar;taşınabilir mallar

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Vekaletname: Bir kimsenin vekil olduğunu bildiren noterlikçe onaylanmış belge. devam et

  box İfa (Ifa): Ödeme; yerine getirme; bir işi yapma; edim devam et

  box Temel Haklar: Kişiye bağlı dokunulmaz, devredilmez hak ve özgürlükler. devam et

  box İhdas: Ortaya çıkarma; kurma; bir şeyi ilk kez ortaya koyma devam et

  box Tekid: Pekiştirme, üsteleme. Önceden yazılan bir yazının peşine ikinci defa bir yazı daha gönderme. Güçlendirme. devam et

  box Kazaî karar: yargısal karar devam et

  box Aciz vesikası: Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika (İİK 143) devam et

  box İcap: 1- Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için zaman bakımından önce yapılan iradi açıklaması. 2- İnşayı tasarruf için iptida söylenilen sözdür ki tas devam et