Eğitim Sitesi

Empirizm (Deneycilik) Nedir? Empirizm (Deneycilik) Hakkında Kısaca Bilgi

Empirizm (Deneycilik) Terimi Hakkında Bilgiler

Empirizm (Deneycilik)Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Empirizm (Deneycilik):
Doğru bilgiye duyu verileri ve deneyle ulaşılabileceğini savunan akımdır. İnsan aklında doğuştan bilgi olmadığını ve bilgiye dış dünyadan gelen deney verileri ile ulaşılabileceğini ileri sürer. Bilginin kaynağı deneydir. Empirizm deneye dayanan fiziği temel alır. Empirizmin ilk örnekleri ilkçağda Epiküros'ta görülür. Ona gör bütün bilgilerin ilk kaynağı duyudur.

 

    Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

    box Aralıklı Tekrar: Tekrarların arasına dinlenme sürelerinin serpiştirildiği ve genellikle sürekli tekrara oranla daha başarılı öğrenme sağlayan bir çalışma tarzı. devam et

    box Sembol: İlişki, bağlantı, çağrışım, görenek, alışkanlık vb. nedenlerle, başka bir şeyi temsil eden uyarıcı. Sembol bir dış uyarıcı (örneğin bir kelime), o devam et

    box Pragmatizm: Başarıcılık.Ölçüt olarak sonuç veya eylemin yararını gören öğreti. devam et

    box Engellenme: 1- Elde etmek istediğimiz bir nesneye, ulaşmak istediğimiz belirli bir amaca varmamız engellendiğinde ya da bir gereksinmemizin giderilmesi önlendiğin devam et

    box Rol: Belirli bir sosyal statüdeki kişinin göstermesi beklenen davranış örüntüsü. devam et

    box Kategori: 1. Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup. 2. Bir nesneye yüklenen nitelik, herhangi bir şey hakkında s devam et

    box Demokrasi: Halkın doğrudan ya da seçtiği temsilcileri aracılığı ile kendini yönettiği yönetim biçimine demokrasi denir. devam et

    box Utülitarizm (Faydacılık): Ahlak felsefesinde ahlaki eylemin amacının fayda, çıkar olduğunu savunan görüş. devam et