Eğitim Sitesi

Empirizm (Deneycilik) Nedir? Empirizm (Deneycilik) Hakkında Kısaca Bilgi

Empirizm (Deneycilik) Terimi Hakkında Bilgiler

Empirizm (Deneycilik)Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Empirizm (Deneycilik):
Doğru bilgiye duyu verileri ve deneyle ulaşılabileceğini savunan akımdır. İnsan aklında doğuştan bilgi olmadığını ve bilgiye dış dünyadan gelen deney verileri ile ulaşılabileceğini ileri sürer. Bilginin kaynağı deneydir. Empirizm deneye dayanan fiziği temel alır. Empirizmin ilk örnekleri ilkçağda Epiküros'ta görülür. Ona gör bütün bilgilerin ilk kaynağı duyudur.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Antropoloji (insanbilim): Evrim sürecinde, insanın değişen biyolojik yapısını, bedensel özelliklerini, ırklara ayrılıp ayrılmayacağını, ilkel toplulukları ve bunların kültürler devam et

  box Yüceltme: Cinsellik ve saldırganlık gibi ilkel nitelikteki eğilim ve isteklerin doğal amaçlarından çevrilerek, toplumca beğenilen etkinliklere dönüştürülmesidir devam et

  box Anarşizm: Kurucusu Proudhon, en tanınmış savunucuları da Bakunin, Kropotkin ve Stirner'dir. Tüm kurumlara (ahlak, hukuk, eğitim, din, ekonomi, siyaset, devlet, devam et

  box İdealizm: 1. Gerçekte var olan düşünce ve ruhtur. Madde, düşünce ve ruhun ürünüdür. 2. Gerçekliği tasarım (idea) ve ülkülere (ideal) göre biçimlendirmek iste devam et

  box Sivil Toplum: Toplumun siyasi otoritenin baskısından kurtulmasını ifade eder. devam et

  box Ritüel: Ayin. Âdet hâline gelmiş. devam et

  box Kalite: Bir malın ihtiyacı gideren mallara göre daha kullanışlı olmasıdır. devam et

  box Kategorik imperatif: Koşulsuz buyruk. Hiçbir koşula bağlı olmayan; bir eylemi başka herhangi bir amaçla bağlılık kurmadan, yalnızca kendisi için, nesnel zorunlu olarak bu devam et