Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Emosyanalizm Nedir? Emosyanalizm Hakkında Kısaca Bilgi

Emosyanalizm Terimi Hakkında Bilgiler

EmosyanalizmEdebiyat Terimi Olarak Emosyanalizm:
Sanat ve edebiyat eserlerinde duyguya önem veren estetik anlayış.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Balbal: Eski Türklerde kişinin anılması için mezarının veya bazı kurganların etrafına dikilen taş. devam et

  box Menkıbe: Din büyüklerinin, ermiş kişilerin hayatlarını, yaptıkları olağanüstü işleri dile getirip anlatan öykülere verilen ad. Din büyüklerinin hayatı çevresin devam et

  box Grotesk: Kaba gülünçlüklerden, olmayacak, yabansı şakalaşmalardan yararlanan, güldürmeyi kaba biçimde de olsa amaç edinen komedi türü. devam et

  box Şairanelik: Özellikle şiirde belirli sözcüklerin kullanıla kullanıla kalıplaşma, sözcüklerin duygusal ve çağırışımsal anlatımları yönünden tazeliklerini yitirmesi devam et

  box Satranç: Saz şairleri tarafından aruzun müfte'ilün müfte'ilün müfte'ilün kalıbıyla ve musammat gazel şeklinde yazılan şiirler. Musammat beyitlerden oluştuğu iç devam et

  box İstihare: Bir sözün benzetme amacıyla, başka bir söz yerine kullanılması. (Dağın eteği, masanın gözü...) devam et

  box Panteizm: Evrenle Tanrı'nın tek bir şey olduğunu, evrenin tanrıdan tanrının evrenden ayrı bir yönü, ayrı bir varlığı bulunmadığını ileri süren düşünüş biçimi. devam et

  box Kafiye (Uyak): Dize sonlarında anlam ve görevleri farklı ses benzerliği. devam et