Eğitim Sitesi

Emosyanalizm Nedir? Emosyanalizm Hakkında Kısaca Bilgi

Emosyanalizm Terimi Hakkında Bilgiler

EmosyanalizmEdebiyat Terimi Olarak Emosyanalizm:
Sanat ve edebiyat eserlerinde duyguya önem veren estetik anlayış.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Şairanelik: Özellikle şiirde belirli sözcüklerin kullanıla kullanıla kalıplaşma, sözcüklerin duygusal ve çağırışımsal anlatımları yönünden tazeliklerini yitirmesi devam et

  box Fesâd-I Telif: Söz veya yazıda anlamın anlaşılmayacak kadar karışık olması. devam et

  box Belginlik: Düşünce ve duyguların, eksiksiz ve anlaşılır biçimde anlatılması. devam et

  box Kesiş: Sözün etkisini arttırmak için başvurulan anlatım oyunu. devam et

  box Şehrengiz: Bir şehrin güzelliklerini anlatan eser. devam et

  box Acem Koşması: Âşıkların, özellikle Anadolu'nun kimi yörelerinde Azerbaycan'a özgü bir ezgiyle okudukları koşma türü. devam et

  box Müzdevic: Murabba, muhammes, müreddes benzeri nazım şekillerinde bendlerin sonundaki mısraların birinci bend ile kafiyeli olması. devam et

  box Saya: Aşık edebiyatında nesir. Mensur karşılığı olarak da sayalı kullanılır. Secili (müsecca) nesre ise ayaklı saya adı verilir. devam et