Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Emlak Vergisi Nedir? Emlak Vergisi Hakkında Kısaca Bilgi

Emlak Vergisi Terimi Hakkında Bilgiler

Emlak VergisiHukuk Terimi Olarak Emlak Vergisi:
Konusu bina ve arazi olup, bu bina veya arazi malikinin, intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf eden kimsenin, bina ve arazinin değeri esas alınarak kanunda belirtilen oranlara göre ödediği vergi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Hasb-el-memuriyye: memuriyet gereği devam et

  box Toprak Hukuku: Toprak üzerindeki mülkiyet rejimini, toprağın işletilmesiyle ilgili hususları düzenleyen hukuk. devam et

  box Kadastro: Arazilerin ve arsaların yerini, alanını, sınırlarını ve sahiplerini belirtip plana bağlama işi. devam et

  box Tarumar: Dağınık. Karışık. Perişan devam et

  box Yasama Gücü: Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasa yapma, yasa koyma, değiştirme ve kaldırma yetkisi, yasama hakkı, teşrii kuvvet, teşri kuvveti. devam et

  box Olası kast: Kişinin, suçun kanunî tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi hâli. devam et

  box Hini hacet: gerektiğinde devam et

  box Dâfi: defi'de, savuda bulunan kimse devam et