Eğitim Sitesi

Emlak Vergisi Nedir? Emlak Vergisi Hakkında Kısaca Bilgi

Emlak Vergisi Terimi Hakkında Bilgiler

Emlak VergisiHukuk Terimi Olarak Emlak Vergisi:
Konusu bina ve arazi olup, bu bina veya arazi malikinin, intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf eden kimsenin, bina ve arazinin değeri esas alınarak kanunda belirtilen oranlara göre ödediği vergi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İsti'dâd: Kabiliyet; akıllılık; anlayış; yetenek devam et

  box Hak Düşürücü Süre: Var olan bir hakkın kullanılmaması halinde belirli bir süre sonunda bu kullanım hakkını düşüren süre. devam et

  box Musaddak: tasdikli; onaylı devam et

  box Muafiyet: affedilmiş olma; bağışıklık; yükümlülük dışında tutulmuş devam et

  box Kadük: Değerini, önemini yitirmiş, geçerliliği kalmamış, eskimiş devam et

  box Münakale: Bir taşınmazla ilgili yeni kayıtla eski kayıt arasında bağlantı kurma. (tedavül) devam et

  box Adi Suçlu: Basit suçları işleyen kimse. devam et

  box Vekalet Sözleşmesi: Kişinin, bedelli veya bedelsiz olarak, bir işi yürütmeyi veya yerine getirmeyi başkası adına üstlendiği sözleşme. devam et