Eğitim Sitesi

Emlak Vergisi Nedir? Emlak Vergisi Hakkında Kısaca Bilgi

Emlak Vergisi Terimi Hakkında Bilgiler

Emlak VergisiHukuk Terimi Olarak Emlak Vergisi:
Konusu bina ve arazi olup, bu bina veya arazi malikinin, intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf eden kimsenin, bina ve arazinin değeri esas alınarak kanunda belirtilen oranlara göre ödediği vergi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Beyanname: Bir makama veya kamuoyuna yapılan açıklama belgesi. devam et

  box Medar: dayanak; yardım; elverişli devam et

  box Gösterme Hakkı: Sinema, tiyatro, konser vb. görsel sanatlarda telif hakkı. devam et

  box İla-nihâye: Sonuna kadar devam et

  box Akit: Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri; sözleşme veya mukavele yapan. devam et

  box Mucip: gerektiren; gerektirici; icapcı; öneri sahibi devam et

  box Mücmel: kısa ve öz olarak anlatılmış; açıklanmadıkça ne anlama geldiği anlaşılamayan ibare devam et

  box Salâhiyet: yetki; bir davaya bakabilme devam et