Eğitim Sitesi

Emir-Ül Müminin Nedir? Emir-Ül Müminin Hakkında Kısaca Bilgi

Emir-Ül Müminin Terimi Hakkında Bilgiler

Emir-Ül MümininTarih Terimi Olarak Emir-Ül Müminin:
İnanmışların yöneticisi, halife.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Giray: Kırım Hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen sandır. devam et

  box Çağdaşlaşmak: Çağın yeniliklerine uygun duruma gelmek, asrileşmek, modernleşmek. devam et

  box Berat: 1-Osmanlı Devleti'nde padişahın kişilere verdiği emir, hüküm ve yetki içeren belgedir.Fermanın berattan farkı onun, devletle ilgili olmasıdır. 2-Bi devam et

  box Burjuva: 1-Şehirlerde yaşayan, özel ayrıcalıklardan yararlanan şehirli. Orta sınıftan olan kimse. 2-Yeniçağda Avrupada ticaretle uğraşan zenginlere verilen ad devam et

  box Evkaf: Vakıf kelimesinin çoğuludur.Vakıflar, vakfedilen şeyler anlamındadır. İslam kültüründe, eğitsel, toplumsal, dinsel ve kültürel gereksinmeleri karşılam devam et

  box Sefaretname: Büyükelçilerin gezi notları. devam et

  box Şeri: 1- İslam hukuku ile ilgili, dini. 2- İslam şeriatına uyan. devam et

  box Arz Odası: Padişahın elçileri kabul ettiği oda. (bazen sadrazamı) Kabul salonu. devam et