Eğitim Sitesi

Elektronegatiflik Nedir? Elektronegatiflik Hakkında Kısaca Bilgi

Elektronegatiflik Terimi Hakkında Bilgiler

ElektronegatiflikKimya Terimi Olarak Elektronegatiflik:
Bir molekül içerisindeki atomun elektronları kendine doğru göreceli çekme kabiliyeti. Bir atomun bağ elektronlarına sahip çıkma isteğine elektronegatiflik denir.

- Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe atom çapı küçülür, çekirdek son katman elektronların yakındır ve elektronegatiflik artar.

- Aynı grupta yukarıdan aşağı doğru gidildikçe atom çapı artar, çekirdeğin çekim gücü azalır, elektronegatiflik azalır.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Gay-Lassac Yasası: Sabit hacimdeki bilirli bir miktar gazın basıncı, mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişir. devam et

  box Bulutsu: Yıldızlar arasında bulunan boşluklarda yer alan ve yıldızların yaydıkları ışık enerjisi ile görünür hâle gelen yoğun gaz ve toz bulutları, nebula. devam et

  box Bağ Entalpisi: Bağın kırılması için gerekli olan entalpi değişimi. devam et

  box Titrant: Bir titrasyonda bürete konan derişimi belli çözelti. devam et

  box Ebülyoskopi: Kaynama sıcaklığı yükselmesinden yararlanılarak mol kütlesi belirleme yöntemi. devam et

  box Katlı oranlar yasası: Aynı elementlerden oluşan iki farklı bileşikte elementlerden birinin aynı miktarı ile birleşen diğer elementin kütleleri arasında tam sayılarla ifade devam et

  box Pnömatik: Hava basıncı ile çalışan otomasyon makineleri. devam et

  box Formül birimi: Bir bileşiğin formülünü oluşturan atomların en küçük oranlarını gösteren grubu. devam et