Eğitim Sitesi

Elektronegatiflik Nedir? Elektronegatiflik Hakkında Kısaca Bilgi

Elektronegatiflik Terimi Hakkında Bilgiler

ElektronegatiflikKimya Terimi Olarak Elektronegatiflik:
Bir molekül içerisindeki atomun elektronları kendine doğru göreceli çekme kabiliyeti. Bir atomun bağ elektronlarına sahip çıkma isteğine elektronegatiflik denir.

- Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe atom çapı küçülür, çekirdek son katman elektronların yakındır ve elektronegatiflik artar.

- Aynı grupta yukarıdan aşağı doğru gidildikçe atom çapı artar, çekirdeğin çekim gücü azalır, elektronegatiflik azalır.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Aufbau Yöntemi: Elektronlar atomik orbitallere enerjileri en düşük olacak şekilde sırasıyla yerleşirler. (Önce 1s, sonra 2s ve sonra 2p nin dolmaları gibi) devam et

  box Alizarin: Eskiden kökboyası denilen bitkiden çıkarılan günümüzde kimyasal yolla hazırlanan boya maddesi. devam et

  box Alkali Metaller: Periyodik cetvelde IA grubunda yer alan elementler. devam et

  box Hidrolik: Sıvıların mekanik özelliklerini inceleyen bilim dalı. devam et

  box Alaşım: İki ya da daha fazla metalin eritildikten sonra karıştırılması ve soğutulmasıyla elde edilen homojen katı karışım. devam et

  box Polar bağ: Kimyasal bağı oluşturan atomlardan birinin kısmen negatif, diğerinin pozitif yük oluşturması. devam et

  box Asal Gaz: Periyodik cetvelin 8A gurubundaki elementlerin her biri, soy gaz. devam et

  box pH: Çözeltide bulunan H+ iyonlarının molar derişiminin (negatif)eksi logaritması. devam et