Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Elektromanyetik spektrum Nedir? Elektromanyetik spektrum Hakkında Kısaca Bilgi

Elektromanyetik spektrum Terimi Hakkında Bilgiler

Elektromanyetik spektrumBiyoloji Terimi Olarak Elektromanyetik spektrum:
Işığın dalga boylarına göre sıralanması.

 

Elektromanyetik SpektrumKimya Terimi Olarak Elektromanyetik Spektrum:
Elementler katı yada gaz halinde iken dışarıdan yeterli miktarda alınarak, belli dalga boylarında ışıma yapmaları.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box Profaz: 1- Mitozun ilk evresi. Bu evrede kromatin iplikleri kısalır, kromozomlar belirgin hale gelir ve iğ oluşur. 2- Kromozomların yoğunlaşarak, dağınık i devam et

  box Karbon Ucu: Polipeptid zincirinin (protein)serbest COO (-) grubunu kapsayan ucu. devam et

  box Birincil Oosit: Bir oogoniyumun diploit yavru hücresi. devam et

  box Triplet Kod (Üçlü şifre): Bir peptid zincirinde bulunan amino asitlerin sırasını belirleyen ve DNA'daki genetik bilgi birimleri olan kodonların (şifre) üç nükleotid sırası. devam et

  box Yüzme Kesesi: Birçok kemikli balıkta çeperi sindirim kanalı ile aynı yapıda, içi hava ve diğer gazlarla dolu olan, hidrostatik denge, solunum, ses çıkarma ve ses al devam et

  box Aerob Canlı: Hücresel solunum için oksijen varlığına gereksinim duyan canlı. devam et

  box Dış Çaprazlama: Farklı soylara ait bireyler arasındaki eşleşme. devam et

  box Zootoksin: Bir organizma tarafından meydana getirilmiş toksik maddeler. devam et