Eğitim Sitesi

Elektrolit Olmayan Çözelti Nedir? Elektrolit Olmayan Çözelti Hakkında Kısaca Bilgi

Elektrolit Olmayan Çözelti Terimi Hakkında Bilgiler

Elektrolit Olmayan ÇözeltiKimya Terimi Olarak Elektrolit Olmayan Çözelti:
Elektrik akımını iletmeyen çözelti.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Asit Oksit: Suda çözündüğünde ortama asit çözeltisi veren ya da baz veya bazik oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan ametal oksitidir. devam et

  box Asitlik Kuvveti: Ka değerinin küçük ya da büyük olması. devam et

  box Pauli Prensibi: 1- Bir atomda dört quantum sayılarda birbirinin tamamen aynı olan iki elektron bulunamaz. 2- Bir orbitalde zıt spinli olmak üzere ikiden fazla elek devam et

  box Uçucu Madde: Bulunduğu karışımdan çok kolay gaz hâline geçebilen madde. devam et

  box Mol Kütlesi: Bir maddenin bir mol atomunun veya molekülünün gram cinsinden kütlesi. devam et

  box Genlik: Bir dalganın durgun durumdan ayrılma miktarı. devam et

  box Derişim (Konsantrasyon): Bir çözeltinin veya çözücünün birim hacminde veya birim kütlesinde çözünmüş olan madde miktarı. devam et

  box Doğal Radyoaktiflik: Atom numarası 83'ten büyük olan elementlerin kendiliğinden çeşitli ışımalar yaparak yeni elementlere dönüşmesi devam et