Eğitim Sitesi

Elektrolit Çözelti Nedir? Elektrolit Çözelti Hakkında Kısaca Bilgi

Elektrolit Çözelti Terimi Hakkında Bilgiler

Elektrolit ÇözeltiKimya Terimi Olarak Elektrolit Çözelti:
Elektrik akımını ileten çözelti.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Yükseltgenme Reaksiyonu: Elementlerin oksijenle yaptığı reaksiyon. devam et

  box Gay-Lassac Yasası: Sabit hacimdeki bilirli bir miktar gazın basıncı, mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişir. devam et

  box Halojenler: Tuz yapıcı anlamına gelen ve periyodik tabloda, atomlarının son yörüngelerinde yedi elektron bulunduran elementlerin oluşturduğu 7A grubu. devam et

  box Termit tepkimesi: Bir metal oksidi serbest metale dönüştürmek için alüminyum metalinin indirgen olarak kullanıldığı indirgenme-yükseltgenme tepkimesi. devam et

  box Kalitatif (nitel): Bir maddenin, sistemin veya prosesin özelliklerinin sayısal olmayan tanımı. devam et

  box Metalurji: Cevherden metal elde edilmesi.Metal bilimi. devam et

  box Kromatografi: 1-Çözücü ve ayırt edici ortam kullanarak çözünen madde karışımını bileşenlerine ayırma metodu. 2-Bazı yüzeylerin farklı maddeleri farklı derecede a devam et

  box Antrasen: Maden kömürü katranının son damıtma ürünüdür. devam et