Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Elektrokimyasal Hücre Nedir? Elektrokimyasal Hücre Hakkında Kısaca Bilgi

Elektrokimyasal Hücre Terimi Hakkında Bilgiler

Elektrokimyasal HücreKimya Terimi Olarak Elektrokimyasal Hücre:
Bir elektrolit içine daldırılmış iki elektrottan oluşmuş sistem.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box D-bloku: Periyodik tablonun d-orbitallerinin dolmakta olduğu elementleri içeren bölümü. devam et

  box Organik bileşik: Karbon ve hidrojen ya da karbon, hidrojen ve az sayıda oksijen, azot, kükürt gibi diğer elementleri içeren bileşik. devam et

  box Naftalin: Kapalı kimyasal formülü C10H8 olan, aromatik hidrokarbondur. Keskin ve kendine özgü bir kokusu vardır. Suda çözünmeyen bir katı olan naftalin, sübliml devam et

  box Dalga Boyu: 1-Birbirini takip eden iki dalga tepesi yada çukuru arasındaki uzaklık. 2-Ardışık iki dalganın tepe noktaları arasındaki uzaklık. devam et

  box Monosakkarit: Karbonhidratların yapısal özelliğine sahip tek ve basit molekül. devam et

  box Elektrot: 1-Elektron alışverişinin gerçekleştiği iletken levhalardır. Anot (+) ve Katot (-) olmak üzere ikiye ayrılır. 2-Yüzeyindeki maddeyle çözeltideki mad devam et

  box Sabun: 1-Doymuş yağ asitlerinin esterlerinin NaOH ya da KOH çözeltisiyle hidrolizinden elde edilen madde. 2-Su ile birleştiğinde temizlemede kullanılan ma devam et

  box Kimyasal formül: Bileşiğin bileşimini kimyasal sembol ve rakamlar kullanarak gösterme şekli. devam et