Eğitim Sitesi

Elektrokaplama Nedir? Elektrokaplama Hakkında Kısaca Bilgi

Elektrokaplama Terimi Hakkında Bilgiler

ElektrokaplamaKimya Terimi Olarak Elektrokaplama:
Elektroliz yöntemi ile bir cismin üzerine metal kaplanması.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Bazik Tamponlar: Bir zayıf bazla tuzunun karışımından oluşan çözeltilere bazik tampon çözeltileri denir. devam et

  box Formül Kütlesi: - Bir bileşiğin formülünde bulunan elementlerin atom sayısı ile atom kütlelerinin çarpımının toplamı. - Bir bileşiğin formül biriminin veya molekül devam et

  box İnvert Şeker: Sakarozun asidik hidroliziyle oluşan ve eşit mol oranında glikoz ile früktoz içeren karışım. devam et

  box Hidrokarbon: Alkenlere içerdikleri pi (П) bağından dolayı doymamış hidrokarbon denir.Sadece karbon ve hidrojenden oluşan bileşik. devam et

  box Absorblama: Bir cismin bir başka cisim içine bütünüyle alınması veya o cismin içinde tamamen dağılması. devam et

  box Asitlik Sabiti: 1-Zayıf asitlerin sulu çözeltideki denge sabiti. 2-Suya proton aktarmadaki denge sabiti. devam et

  box SI birimleri: Uluslararası kurumların kabul ettiği çeşitli ölçü birimleri. devam et

  box Nicel analiz: Miktar bulma, ölçmeye dayanan analiz. devam et