Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Elektrokaplama Nedir? Elektrokaplama Hakkında Kısaca Bilgi

Elektrokaplama Terimi Hakkında Bilgiler

ElektrokaplamaKimya Terimi Olarak Elektrokaplama:
Elektroliz yöntemi ile bir cismin üzerine metal kaplanması.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Lantanitler: Lantanyum (89La) elementinden sonra gelen ve 5f orbitallerinin dolmasıyla oluşan 14 element. devam et

  box Uçucu Madde: Bulunduğu karışımdan çok kolay gaz hâline geçebilen madde. devam et

  box Bileşen: Karışımı oluşturan maddelerden her biri. devam et

  box Monokromatik: Tek dalga boylu. devam et

  box Sentez: İki farklı maddenin birleşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özellikte bir madde meydana getirmesi olayına sentez denir. Sentez olaylarında yeni ö devam et

  box Atom Numarası (Z): Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısıdır. Yada nötr bir atomda çekirdeğin etrafındaki toplam elektronların sayısına eşittir. devam et

  box Seyreltik Çözelti: Çözücüsü çok olup, çözüneni az olan çözeltilerdir. Örnek: 1 bardak su + 1 kaşık şeker devam et

  box Alken: CnH2n genel formüllü ve yapısında en az bir tane çift bağ içeren (-C=C-) doymamış hidrokarbonlara alken adı verilir. devam et