Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

terimler Küçük İzole Sistem:1996 yılında tüketimi 2500 GWh'ten az olan ve yıllık tüketimin %5'inden azını diğer sistemlerden b devam

terimler Likit Petrol Gazı (LPG):Alçak sıcaklıklarda ve basınç altında sıvı, oda sıcaklığı ve atmosfer basıncında gaz halinde bulun devam

terimler Linyit:Kahverengi-siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 30 C sıcaklık, %96 devam

terimler Lisans:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ya da yetkili bir düzenleyici birim tarafından verilen lisans. devam

terimler Maliyete Esas Üretim:Net üretimdir. Yani ivme veren kuvvet, yardımcılar, yardımcı üretim yerleri, yardımcı servisler tü devam

terimler MAMS:Merkezi Alıcı Merkezi Satıcı. devam

terimler Manevra:Sistemin belli kısımlarını devreye sokmak veya devreden çıkarmak için YDM'lerinin yazdırdıkları fo devam

terimler Marjinal Dağıtım Kapasite Maliyeti:Sisteme ilave edilecek her bir kW için yeni dağıtım tesisleri yatırım maliyetindeki değişikliktir. devam

terimler Marjinal İletim Kapasite Maliyeti:Yükteki bir kW değişiklik başına iletim yatırımı maliyetindeki değişikliktir. devam

terimler Marjinal İşletme Maliyeti:Verilen programlara bağlı olarak işletilmekte olan elektrik sisteminde (Üretim, İletim, Dağıtım, T devam

terimler Marjinal Üretim Kapasite Maliyeti:Verilen bir planlama güvenilirlik kriterine dayalı olarak, belirli bir sürede sistemde meydana ge devam

terimler MENR:Ministry of Energy and Natural Resource (Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı). devam

terimler Merkez:Santral, trafo ya da birden fazla çıkış (fider)'den oluşan ve üzerinde izolesi bulunmayan örgülü ç devam

terimler Merkezi Yük Dağıtım (MYD):ESİ tarafından Yük Dağıtımın programlanması ve gerçekleştirilmesi ve ilgili kullanıcılara doğrudan devam

terimler Merkezi Yük Dağıtıma Dahil Üretim Grubu (MYD Dahil Üretim Grubu):ESİ'nin yönergeleri doğrultusunda, en düşük maliyetli merkezi yük dağıtımın sağlanmasında kullanıl devam

terimler Minimum Güç:Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilmiş bir üretim grubunun MAMS/ESİ'ye, Veri Kayıt Kodu ve Programlama devam

terimler Motor:Diğer enerji biçimlerini mekanik enerjiye dönüştüren makina (ekipman)dır. devam

terimler Motorin (Dizel Yakıtı):Dizel tipi içten yanmalı motorlarda kullanılan sıvı hidrokarbon karışımıdır. Bileşimi ve özellikle devam

terimler Müşteri:Kendisine tüketim amaçlı enerji sunulan kişi ya da kuruluş; elektrik enerjisinin son kullanıcıları devam

terimler Nakil Fazlası Enerji:Sözleşmelerle düzenlenen esaslar çerçevesinde nakil edilen nokta ile alınan noktalardaki ölçümlerd devam

terimler Net:Nihai Enerji Talebi-Tüketimi (Santral iç tüketimleri ile hat kayıpları hariç) devam

terimler Net Düşü:Hidroelektrik santrallarında baraj gölü su yüzeyi ile su alma ağzı arası yüksekliktir. devam

terimler Net Kapasite (Net Capacity):Santralın veya yardımcı ünitelerinin iç ihtiyaçları da kullanıldıktan sonra şebekeye verilen enerj devam

terimler Net Üretim:Santral çıkışında ölçülen elektrik enerjisidir. (iç ihtiyaç hariç) devam

terimler NGS (National Grid System):(Ulusal Kablo Şebekesi Sistemi.) (USS) devam

terimler Nihai Enerji (Kullanıma Verilen Enerji):Son dönüşümden önce tüketiciye verilen enerjidir. Not: Bazı durumlarda bu terime " devam

terimler Nihai Enerji Tüketimi:Nihai tüketicilerle her çeşit enerji amacıyla tüketilen enerji miktarlarıdır. devam

DİĞER SAYFALAR:

Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 401

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın