Oyun Siteleri

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

  terimlerKüçük İzole Sistem: 1996 yılında tüketimi 2500 GWh'ten az olan ve yıllık tüketimin %5'inden azını diğer sistemlerden bağlantı yoluyla temin eden herhangi bir s

  terimlerLikit Petrol Gazı (LPG): Alçak sıcaklıklarda ve basınç altında sıvı, oda sıcaklığı ve atmosfer basıncında gaz halinde bulunan hafif hidrokarbonlardır. Esas olar

  terimlerLinyit: Kahverengi-siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 30 C sıcaklık, %96 hava nispi nemlilik oranında ve külsüz madd

  terimlerLisans: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ya da yetkili bir düzenleyici birim tarafından verilen lisans.

  terimlerMaliyete Esas Üretim: Net üretimdir. Yani ivme veren kuvvet, yardımcılar, yardımcı üretim yerleri, yardımcı servisler tüketimleri ile santral genel kayıpları top

  terimlerMAMS: Merkezi Alıcı Merkezi Satıcı.

  terimlerManevra: Sistemin belli kısımlarını devreye sokmak veya devreden çıkarmak için YDM'lerinin yazdırdıkları formlara uygun Kesici ve Ayırıcı ve Topra

  terimlerMarjinal Dağıtım Kapasite Maliyeti: Sisteme ilave edilecek her bir kW için yeni dağıtım tesisleri yatırım maliyetindeki değişikliktir.

  terimlerMarjinal İletim Kapasite Maliyeti: Yükteki bir kW değişiklik başına iletim yatırımı maliyetindeki değişikliktir.

  terimlerMarjinal İşletme Maliyeti: Verilen programlara bağlı olarak işletilmekte olan elektrik sisteminde (Üretim, İletim, Dağıtım, Tüketim dahil)meydana gelecek sürekli deği

  terimlerMarjinal Üretim Kapasite Maliyeti: Verilen bir planlama güvenilirlik kriterine dayalı olarak, belirli bir sürede sistemde meydana gelecek yük artışının, bu güvenilirlik kriter

  terimlerMENR: Ministry of Energy and Natural Resource (Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı).

  terimlerMerkez: Santral, trafo ya da birden fazla çıkış (fider)'den oluşan ve üzerinde izolesi bulunmayan örgülü çıplak iletkenlerden (harici) veya dahili

  terimlerMerkezi Yük Dağıtım (MYD): ESİ tarafından Yük Dağıtımın programlanması ve gerçekleştirilmesi ve ilgili kullanıcılara doğrudan işletme talimatları verilmesi.

  terimlerMerkezi Yük Dağıtıma Dahil Üretim Grubu (MYD Dahil Üretim Grubu): ESİ'nin yönergeleri doğrultusunda, en düşük maliyetli merkezi yük dağıtımın sağlanmasında kullanılan Üretim Grubu.

  terimlerMinimum Güç: Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilmiş bir üretim grubunun MAMS/ESİ'ye, Veri Kayıt Kodu ve Programlama ve Yük dağıtım Kodları uyarınca sağ

  terimlerMotor: Diğer enerji biçimlerini mekanik enerjiye dönüştüren makina (ekipman)dır.

  terimlerMotorin (Dizel Yakıtı): Dizel tipi içten yanmalı motorlarda kullanılan sıvı hidrokarbon karışımıdır. Bileşimi ve özellikleri ulusal standartlara bağlıdır.

  terimlerMüşteri: Kendisine tüketim amaçlı enerji sunulan kişi ya da kuruluş; elektrik enerjisinin son kullanıcıları.

  terimlerNakil Fazlası Enerji: Sözleşmelerle düzenlenen esaslar çerçevesinde nakil edilen nokta ile alınan noktalardaki ölçümlerden Hattın kayıpları düşüldükten sonr

  terimlerNet: Nihai Enerji Talebi-Tüketimi (Santral iç tüketimleri ile hat kayıpları hariç)

  terimlerNet Düşü: Hidroelektrik santrallarında baraj gölü su yüzeyi ile su alma ağzı arası yüksekliktir.

  terimlerNet Kapasite (Net Capacity): Santralın veya yardımcı ünitelerinin iç ihtiyaçları da kullanıldıktan sonra şebekeye verilen enerji.

  terimlerNet Üretim: Santral çıkışında ölçülen elektrik enerjisidir. (iç ihtiyaç hariç)

  terimlerNGS (National Grid System): (Ulusal Kablo Şebekesi Sistemi.) (USS)

  terimlerNihai Enerji (Kullanıma Verilen Enerji): Son dönüşümden önce tüketiciye verilen enerjidir. Not: Bazı durumlarda bu terime "energy available ya da energy disponible= mev

  terimlerNihai Enerji Tüketimi: Nihai tüketicilerle her çeşit enerji amacıyla tüketilen enerji miktarlarıdır.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   6 7 8 9 10 11 12   SONRAKİ   »»

  Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 401

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın