eğitim sitesi

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

  terimlerJeotermal Enerji: Yerkabuğu içindeki mağma, pluton, radyoaktif elementlerin doğal parçalanmasından ileri yüksek sıcaklıkların yerkabuğu derinliklerinden ıs

  terimlerJeotermal Santral: Jeotermal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir.

  terimlerKablo: Enerji iletmeye yarayan ve genelde yeraltında kullanılan üzeri plastik ve benzeri madde ile kaplanmış iletkenlerdir.

  terimlerKaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current): Arıza olmaması durumunda toprağa veya bir devredeki yabancı iletken bölümlere geçen akımdır.

  terimlerKapalı Devre: Devre anahtarı, devreden akım geçirecek konum da ise bu devreye kapalı devre denir.

  terimlerKapasite: Bir üretim ünitesi veya santralın imalatçı tarafından belirtilen koşullar altında verebileceği elektrik gücü.

  terimlerKapasitör: Elektrik devrelerinde Ic akımını küçültmek veya büyütmek için kullanılan kondansatör gruplarıdır. Paralel bağlanınca Ic artar. Seri ba

  terimlerKatran (Bitum): Kolloid yapıda, kahverengiden siyaha kadar renklerde katı, yarı katı ya da çamur kıvamında bir hidrokarbondur. Katran, ham petrolün atmosferik

  terimlerKavitasyon: Sudaki buhar kabarcıklarının türbin içinde oluşturduğu boşluktur. Bu kabarcıklar genelde çok küçüktür. Bunlar, lokal basınç değeri do

  terimlerKÇGT Ünitesi: Yakıt kullanımında verimliliğin arttırılması için birlikte çalışmaları öngörülen ve Planlama Kodu uyarınca KÇGT olarak kaydedilen Ür

  terimlerKEP: Kilogram Eşdeğer Petrol (1 kg. petrol miktarı).

  terimlerKesici: Normal Yüklü ya da arızalı elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.

  terimlerKesici Kabin: Bir elektrik sisteminin/şebekesinin hatlarını ya da dağıtım tesislerini selektif olarak birbirine bağlamaya ya da ayırmaya yarayan elektrik te

  terimlerKısa Devre: Elektrik akımının, her hangi bir sebeple alıcıya girmeden devresini kısa yoldan tamamlanmasına kısa devre denir.

  terimlerKilitleme: Trafo zati ve hat korumaları ile Bara diferansiyel röle çalışması halinde gerekli açmaları yaptıran ve kapatma devrelerini açan anahtardır.

  terimlerKod: Aksi belirlenmedikçe, Şebeke Kodunun bir bölümü ya da bölümleri anlamına gelmektedir.

  terimlerKok Gazı: Koklaştırma fırınlarında oluşan yanıcı gazlardır.

  terimlerKombine Çevrim Santralı: Bir gaz türbini jeneratör ile bu türbinin eksoz gazlarıyla çalışan (ek brülörü olan ya da olmayan) bir kazanla, bunun sağladığı buharla

  terimlerKonvertör İstasyonu: Belirli bir elektrik formu ya da frekansını istenen diğer bir form ya da frekansa çeviren tesistir.

  terimlerKoruma Sistemleri: Enerji Sistemindeki hatalı durumların belirlenmesi ve, görsel ve işitsel alarmlar ve veri kayıtları dahil olmak üzere, hatalı durumun ortadan

  terimlerKullanıcı: Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarına ya da Doğrudan Bağlı Üretim Santrallarına sahip tüm Enerji Üreticileri, tüm Lisansl

  terimlerKullanım Faktörü: Çalışma süresinin referans (sa+dk) süresine oranıdır.

  terimlerKullanım Süresi: Santralde bir yılda tüketilen (kWh) enerjinin, aynı yılda santralın ulaştığı en yüksek güce (kW) bölümüdür.

  terimlerKullanma Faktörü (Utilization factor) UF: Sistem maksimum talebinin üretim kapasitesine oranı maksimum talep / üretim kapasitesi.

  terimlerKumanda Salonu: Kumanda panolarının yer aldığı oda ya da salondur.

  terimlerKurulu Güç: Kullanım yerindeki kurulu makina, motor, cihaz ve elektrikli aletler ile bu yerlerin aydınlatılması ve ısıtılmasına yarayacak her türlü elek

  terimlerKurulu Güç (Brüt Güç): Jeneratör çıkışında ölçülen elektrik gücüdür.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   5 6 7 8 9 10 11   SONRAKİ   »»

  Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 401

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın