Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

terimler Jeotermal Enerji:Yerkabuğu içindeki mağma, pluton, radyoaktif elementlerin doğal parçalanmasından ileri yüksek sıca devam

terimler Jeotermal Santral:Jeotermal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir. devam

terimler Kablo:Enerji iletmeye yarayan ve genelde yeraltında kullanılan üzeri plastik ve benzeri madde ile kaplan devam

terimler Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current):Arıza olmaması durumunda toprağa veya bir devredeki yabancı iletken bölümlere geçen akımdır. devam

terimler Kapalı Devre:Devre anahtarı, devreden akım geçirecek konum da ise bu devreye kapalı devre denir. devam

terimler Kapasite:Bir üretim ünitesi veya santralın imalatçı tarafından belirtilen koşullar altında verebileceği ele devam

terimler Kapasitör:Elektrik devrelerinde Ic akımını küçültmek veya büyütmek için kullanılan kondansatör gruplarıdır. devam

terimler Katran (Bitum):Kolloid yapıda, kahverengiden siyaha kadar renklerde katı, yarı katı ya da çamur kıvamında bir hid devam

terimler Kavitasyon:Sudaki buhar kabarcıklarının türbin içinde oluşturduğu boşluktur. Bu kabarcıklar genelde çok küçük devam

terimler KÇGT Ünitesi:Yakıt kullanımında verimliliğin arttırılması için birlikte çalışmaları öngörülen ve Planlama Kodu devam

terimler KEP:Kilogram Eşdeğer Petrol (1 kg. petrol miktarı). devam

terimler Kesici:Normal Yüklü ya da arızalı elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır. devam

terimler Kesici Kabin:Bir elektrik sisteminin/şebekesinin hatlarını ya da dağıtım tesislerini selektif olarak birbirine devam

terimler Kısa Devre:Elektrik akımının, her hangi bir sebeple alıcıya girmeden devresini kısa yoldan tamamlanmasına kıs devam

terimler Kilitleme:Trafo zati ve hat korumaları ile Bara diferansiyel röle çalışması halinde gerekli açmaları yaptıra devam

terimler Kod:Aksi belirlenmedikçe, Şebeke Kodunun bir bölümü ya da bölümleri anlamına gelmektedir. devam

terimler Kok Gazı:Koklaştırma fırınlarında oluşan yanıcı gazlardır. devam

terimler Kombine Çevrim Santralı:Bir gaz türbini jeneratör ile bu türbinin eksoz gazlarıyla çalışan (ek brülörü olan ya da olmayan) devam

terimler Konvertör İstasyonu:Belirli bir elektrik formu ya da frekansını istenen diğer bir form ya da frekansa çeviren tesistir devam

terimler Koruma Sistemleri:Enerji Sistemindeki hatalı durumların belirlenmesi ve, görsel ve işitsel alarmlar ve veri kayıtlar devam

terimler Kullanıcı:Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarına ya da Doğrudan Bağlı Üretim Santrallarına sahi devam

terimler Kullanım Faktörü:Çalışma süresinin referans (sa+dk) süresine oranıdır. devam

terimler Kullanım Süresi:Santralde bir yılda tüketilen (kWh) enerjinin, aynı yılda santralın ulaştığı en yüksek güce (kW) b devam

terimler Kullanma Faktörü (Utilization factor) UF:Sistem maksimum talebinin üretim kapasitesine oranı maksimum talep / üretim kapasitesi. devam

terimler Kumanda Salonu:Kumanda panolarının yer aldığı oda ya da salondur. devam

terimler Kurulu Güç:Kullanım yerindeki kurulu makina, motor, cihaz ve elektrikli aletler ile bu yerlerin aydınlatılmas devam

terimler Kurulu Güç (Brüt Güç):Jeneratör çıkışında ölçülen elektrik gücüdür. devam

DİĞER SAYFALAR:

Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 401

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın