Oyun Siteleri

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

  terimlerHat: Enerji iletimine (nakline) yarayan ve üzerinde izolesi bulunmayan demir, toprak vs. iletken ortama karşı yalıtılmış olan örgülü çıplak ile

  terimlerHat Güzergahı Uzunluğu: Bir hava hattı ya da yeraltı kablosunun iki ucu arasındaki güzergah boyunca ölçülen deniz yüzeyine paralel uzunluktur.(Düz çizgi şeklinde)

  terimlerHava Hatları: İletkenlerin genellikle izolatörler ve uygun taşıyıcılar (direkler) ile yardımcı donanım ve hırdavatlar kullanılarak yeryüzünden yüksekt

  terimlerHız Regülatör Eğim Karakteristiği: Bir Üretim Grubunun hız regülatörünün, Enerji Sistemi Frekansında meydana gelen, Üretim Grubunun çıkışını sıfırdan tam kapasiteye çı

  terimlerHidroelektrik Santral: Suyun yerçekimine bağlı potansiyel enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü santraldır.

  terimlerIsı Sarfiyatı (Oranı): Santralde tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisine oranıdır.

  terimlerIsı Tüketim Oran: (Hate rate) 1 kw-h enerji üretimi için tüketilen ısı (kcal / kwh).

  terimlerIsıl Değer: Katı ve sıvı yakıtların 1 kg'nın, gaz yakıtların ise 1 m³ ünün, 0 C'da ve 760 Torr'luk basınç altında yanması ile k cal olarak çıkan

  terimlerİkincil (Sekonder) Enerji (Türetilen Enerji): Primer enerjinin ya da diğer sekonder enerji biçimindeki enerjilerin dönüştürülmesi sonucu elde edilen enerjidir.

  terimlerİkincil Enerji Girdisi: İkincil enerji (örneğin; elektrik enerjisi) bir proseste tüketimidir.

  terimlerİleriye Dönük Tahmin Yöntemi (Prospektif Tahmin): Geleceğe ilişkin çeşitli sayısal tahminlerden oluşan bir yaklaşımdan yararlanılarak, tek bir tahminin sakıncalarını ortadan kaldıran anal

  terimlerİletim: Elektriğin nihai tüketiciye veya dağıtıcılara ulaştırılması amacıyla yüksek gerilim enterkonnekte sisteminden nakledilmesi.

  terimlerİletim Kapasitesi: Bir iletim hattının nominal değerlerindeki ilettiği elektrik enerjisidir. (KWh, MWh.)

  terimlerİletim Planlayıcısı: TUISO'nun rollerinden biri. TUISO, bu rolü kapsamında İletim Şebekesinin kısa ve orta dönem planlaması ve geliştirilmesi konularında Enerji S

  terimlerİletim Sistemi: TUISO ve İletim Hizmeti Sağlayıcıları tarafından işletilen enterkonnekte İletim Şebekeleri; Enerji Üreticilerinin Şebekeleri ve Müşterile

  terimlerİletim Sistemi Sağlayıcısı (İHS): Bağımsız bir İletim Şebekesi ve / veya Tesis ve Teçhizata sahip ve/veya bunları, diğer Kullanıcılara ve/veya ESİ/MAMS'a iletim hizmetleri s

  terimlerİletim Şebekesi: TUISO ya da İletim Hizmeti sağlayıcısına ait Yüksek gerilim şebekesi, ya da duruma göre, bu şebekenin bir bölümü.

  terimlerİletim ve Dağıtım Kayıpları: Özellikle elektrik, gaz ve ısıtma şebekelerinde iletimde ve dağıtımda kullanma noktalarına kadar olan kayıplardır. Not 1: Tr

  terimlerİletken: Elektrik akımının, üreteçten alıcıya ulaşmasını sağlayan tellerdir.

  terimlerİletken Madde: Elektrik akımım geçiren demir, bakır, alüminyum gibi maddelerdir.

  terimlerİnvertör İstasyonu: Doğru akımı, alternatif akıma çeviren elektrik tesisidir.

  terimlerİşletme Amaçlı Ölçüm: Ulusal Kontrol Merkezi (UKM) (Ulusal Yük Dağıtım Merkezi-UYDM) SCADA sistemine ek olarak ESİ tarafından her bir Üretim Santralı ve Merkezi Yü

  terimlerİşletme Dışı Kalma Süresi (Yararlanılamayan Süre): Programlı işletme dışı kalma süresi ve arıza süresinin toplamıdır.

  terimlerİşletmeden Kaldırma: Bir enerji tesisinde işletme faaliyetlerinin, tekrar işletmeye alma sözkonusu olmadan, sona ermesi durumudur. Bu durumun nedenleri aşağıdakiler

  terimlerİşletmeye Amade Olma Faktörü: O ay için saat toplamından, o ay içindeki Bakım, Revizyon, Arıza için durulan saatler toplamının çıkarıldığı (pay) değerin, o ay için

  terimlerİzole Sistem: Komşu bir şebekeye bağlantısı olmayan bağımsız enerji sistemidir.(Ada)

  terimlerJeotermal Buhar Rezervuarı: Yer altı yoğun katmanlarında tutulan ya da zorlukla yerine terk eden, jeotermal anormallikler sonucu oluşan, buhar rezervuarıdır.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   4 5 6 7 8 9 10   SONRAKİ   »»

  Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 401

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın