Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

terimler Hat:Enerji iletimine (nakline) yarayan ve üzerinde izolesi bulunmayan demir, toprak vs. iletken ortama devam

terimler Hat Güzergahı Uzunluğu:Bir hava hattı ya da yeraltı kablosunun iki ucu arasındaki güzergah boyunca ölçülen deniz yüzeyine devam

terimler Hava Hatları:İletkenlerin genellikle izolatörler ve uygun taşıyıcılar (direkler) ile yardımcı donanım ve hırdav devam

terimler Hız Regülatör Eğim Karakteristiği:Bir Üretim Grubunun hız regülatörünün, Enerji Sistemi Frekansında meydana gelen, Üretim Grubunun ç devam

terimler Hidroelektrik Santral:Suyun yerçekimine bağlı potansiyel enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü santraldır. devam

terimler Isı Sarfiyatı (Oranı):Santralde tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisine oranıdır. devam

terimler Isı Tüketim Oran:(Hate rate) 1 kw-h enerji üretimi için tüketilen ısı (kcal / kwh). devam

terimler Isıl Değer:Katı ve sıvı yakıtların 1 kg'nın, gaz yakıtların ise 1 m³ ünün, 0 C'da ve 760 Torr'luk basınç altı devam

terimler İkincil (Sekonder) Enerji (Türetilen Enerji):Primer enerjinin ya da diğer sekonder enerji biçimindeki enerjilerin dönüştürülmesi sonucu elde ed devam

terimler İkincil Enerji Girdisi:İkincil enerji (örneğin; elektrik enerjisi) bir proseste tüketimidir. devam

terimler İleriye Dönük Tahmin Yöntemi (Prospektif Tahmin):Geleceğe ilişkin çeşitli sayısal tahminlerden oluşan bir yaklaşımdan yararlanılarak, tek bir tahmi devam

terimler İletim:Elektriğin nihai tüketiciye veya dağıtıcılara ulaştırılması amacıyla yüksek gerilim enterkonnekte devam

terimler İletim Kapasitesi:Bir iletim hattının nominal değerlerindeki ilettiği elektrik enerjisidir. (KWh, MWh.) devam

terimler İletim Planlayıcısı:TUISO'nun rollerinden biri. TUISO, bu rolü kapsamında İletim Şebekesinin kısa ve orta dönem planla devam

terimler İletim Sistemi:TUISO ve İletim Hizmeti Sağlayıcıları tarafından işletilen enterkonnekte İletim Şebekeleri; Enerji devam

terimler İletim Sistemi Sağlayıcısı (İHS):Bağımsız bir İletim Şebekesi ve / veya Tesis ve Teçhizata sahip ve/veya bunları, diğer Kullanıcıla devam

terimler İletim Şebekesi:TUISO ya da İletim Hizmeti sağlayıcısına ait Yüksek gerilim şebekesi, ya da duruma göre, bu şebeke devam

terimler İletim ve Dağıtım Kayıpları:Özellikle elektrik, gaz ve ısıtma şebekelerinde iletimde ve dağıtımda kullanma noktalarına kadar o devam

terimler İletken:Elektrik akımının, üreteçten alıcıya ulaşmasını sağlayan tellerdir. devam

terimler İletken Madde:Elektrik akımım geçiren demir, bakır, alüminyum gibi maddelerdir. devam

terimler İnvertör İstasyonu:Doğru akımı, alternatif akıma çeviren elektrik tesisidir. devam

terimler İşletme Amaçlı Ölçüm:Ulusal Kontrol Merkezi (UKM) (Ulusal Yük Dağıtım Merkezi-UYDM) SCADA sistemine ek olarak ESİ taraf devam

terimler İşletme Dışı Kalma Süresi (Yararlanılamayan Süre):Programlı işletme dışı kalma süresi ve arıza süresinin toplamıdır. devam

terimler İşletmeden Kaldırma:Bir enerji tesisinde işletme faaliyetlerinin, tekrar işletmeye alma sözkonusu olmadan, sona ermesi devam

terimler İşletmeye Amade Olma Faktörü:O ay için saat toplamından, o ay içindeki Bakım, Revizyon, Arıza için durulan saatler toplamının ç devam

terimler İzole Sistem:Komşu bir şebekeye bağlantısı olmayan bağımsız enerji sistemidir.(Ada) devam

terimler Jeotermal Buhar Rezervuarı:Yer altı yoğun katmanlarında tutulan ya da zorlukla yerine terk eden, jeotermal anormallikler sonu devam

DİĞER SAYFALAR:

Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 401

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın