Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

terimler Enterkonneksiyon:İki ya da daha çok şebekenin bir ya da daha çok hat tarafından bağlantı elemanları ile birbirine b devam

terimler Enterkonnekte Sistem (Ağ Şebeke):Taşımada, İletimde, Nakilde karlılık ve güvenilirliğin arttırılması amacıyla, özellikle önemli mik devam

terimler Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması:TUISO ve bir İHS ve/veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında bir şirket arasında yap devam

terimler Enterkonnekte Taraflar:TUISO ile arasında Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması olan şirketler. devam

terimler ESA:Enerji Satış Anlaşması. devam

terimler ESI:Electricity Supply Industry. devam

terimler ESİ'nin Yük Dağıtım Sorumlusu:ESİ tarafından, Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarının işletilmesi için, Üretim Sant devam

terimler ETKB:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. devam

terimler Faydalı Enerji (Useful enrgy):Tüketici tarafından doğrudan faydalanılan enerji (aydınlatma, ısınma, pişirme vs.) devam

terimler Faydasızlık (Unavailability):Alınabilir gücün maksimum kapasiteden daha düşük olması durumu. devam

terimler Feul Oil:Yakma tesislerinde ısı üretimi için kullanılan akışkan ya da az akışkan hidro karbon karışımlarıdı devam

terimler Fider:Bir merkezin barasından bir müşteri ya da müşteriler grubuna enerji iletimine yarayan hat, trafo v devam

terimler Frekansa Duyarlı Mod:Bir MYD dahil Üretim Grubunun bir tür çalışma şekli (KÇGT Ünitesinin bir bölümü olabilecek Üretim devam

terimler Gaz Türbini:Yüksek sıcaklık ve basınçtaki yanma gazlarının hareket sağladığı ve bu gazların yanmayı gerçekleşt devam

terimler Gerçek Tüketim:Çevirme, iletim ve dağıtım kayıpları ile nihai tüketim toplamıdır. devam

terimler Gerilim Trafosu:Gerilimi belli bir oranda değiştirip koruma ve ölçü devrelerine veren cihazdır. devam

terimler Global Tüketim:Ulusal, bölgesel ya da sektörel alanlardaki ya da belirli bir tüketim alanındaki enerji tüketimidi devam

terimler Görevli Şirket:Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı, devam

terimler Görevli Şirket:Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı, devam

terimler Güç:Birim zamanda üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarıdır. (kWh. Olarak) devam

terimler Güç Aşımı (Surplus power):Güvenilir kapasitenin dışında buna ek olarak bulunan alınabilir güç. devam

terimler Güç Faktörü:Alternatif akım aygıtlarının elektrik tüketiminin ölçümünde kullanılan faktördür; aktif güç (wat) devam

terimler Güç Faktörünün Düzeltilmesi:Bir elektrik tesisi ya da ekipmanın güç faktörünün yükseltilmesi amacıyla kullanılan sistemler ve devam

terimler Güvence:TEİAŞ'a elektrik enerjisi fazlasını nakil eden üretiminin tamamı veya fazlasını satan kuruluşlar v devam

terimler Güvence Bedeli:Abonenin kW'ı başına ödeyecekleri nakit veya ayni miktardır. devam

terimler Güvenilirlik (Reliability):Elektrik üretim sisteminin tüketiciye kesintisiz olarak istenen miktar ve kalitede enerji sağlayab devam

terimler GWh:Milyon kwh devam

DİĞER SAYFALAR:

Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 401

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın