eğitim sitesi

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

  terimlerEnterkonneksiyon: İki ya da daha çok şebekenin bir ya da daha çok hat tarafından bağlantı elemanları ile birbirine bağlanmasıdır.

  terimlerEnterkonnekte Sistem (Ağ Şebeke): Taşımada, İletimde, Nakilde karlılık ve güvenilirliğin arttırılması amacıyla, özellikle önemli miktarlardaki enerji alışverişi için i

  terimlerEnterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması: TUISO ve bir İHS ve/veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında bir şirket arasında yapılan, tarafların iletim sistemlerini ba

  terimlerEnterkonnekte Taraflar: TUISO ile arasında Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması olan şirketler.

  terimlerESA: Enerji Satış Anlaşması.

  terimlerESI: Electricity Supply Industry.

  terimlerESİ'nin Yük Dağıtım Sorumlusu: ESİ tarafından, Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarının işletilmesi için, Üretim Santrallerine yük dağıtıma ilişkin tali

  terimlerETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.

  terimlerFaydalı Enerji (Useful enrgy): Tüketici tarafından doğrudan faydalanılan enerji (aydınlatma, ısınma, pişirme vs.)

  terimlerFaydasızlık (Unavailability): Alınabilir gücün maksimum kapasiteden daha düşük olması durumu.

  terimlerFeul Oil: Yakma tesislerinde ısı üretimi için kullanılan akışkan ya da az akışkan hidro karbon karışımlarıdır. Viskoziteleri kullanım alanlarına

  terimlerFider: Bir merkezin barasından bir müşteri ya da müşteriler grubuna enerji iletimine yarayan hat, trafo veya kablonun bağlı bulunduğu teçhizattır.

  terimlerFrekansa Duyarlı Mod: Bir MYD dahil Üretim Grubunun bir tür çalışma şekli (KÇGT Ünitesinin bir bölümü olabilecek Üretim Grubu). Bu şekilde çalışmanın sonuc

  terimlerGaz Türbini: Yüksek sıcaklık ve basınçtaki yanma gazlarının hareket sağladığı ve bu gazların yanmayı gerçekleştiren havayı sağlayan bir kompresör

  terimlerGerçek Tüketim: Çevirme, iletim ve dağıtım kayıpları ile nihai tüketim toplamıdır.

  terimlerGerilim Trafosu: Gerilimi belli bir oranda değiştirip koruma ve ölçü devrelerine veren cihazdır.

  terimlerGlobal Tüketim: Ulusal, bölgesel ya da sektörel alanlardaki ya da belirli bir tüketim alanındaki enerji tüketimidir. Not 1: "Global" terimi, hem

  terimlerGörevli Şirket: Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı, işletmesi ile görevlendirilen Türkiye Cu

  terimlerGörevli Şirket: Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı, işletmesi ile görevlendirilen Türkiye Cu

  terimlerGüç: Birim zamanda üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarıdır. (kWh. Olarak)

  terimlerGüç Aşımı (Surplus power): Güvenilir kapasitenin dışında buna ek olarak bulunan alınabilir güç.

  terimlerGüç Faktörü: Alternatif akım aygıtlarının elektrik tüketiminin ölçümünde kullanılan faktördür; aktif güç (wat) ile reaktif gücün (volt amper) oran

  terimlerGüç Faktörünün Düzeltilmesi: Bir elektrik tesisi ya da ekipmanın güç faktörünün yükseltilmesi amacıyla kullanılan sistemler ve donanımla gerçekleştirilen düzeltmelerd

  terimlerGüvence: TEİAŞ'a elektrik enerjisi fazlasını nakil eden üretiminin tamamı veya fazlasını satan kuruluşlar veya şirketlerin ve de benzeri kuruluşlar

  terimlerGüvence Bedeli: Abonenin kW'ı başına ödeyecekleri nakit veya ayni miktardır.

  terimlerGüvenilirlik (Reliability): Elektrik üretim sisteminin tüketiciye kesintisiz olarak istenen miktar ve kalitede enerji sağlayabilmesi.

  terimlerGWh: Milyon kwh

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   3 4 5 6 7 8 9   SONRAKİ   »»

  Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 401

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın