Eğitim Sitesi

Elbirliği Mülkiyeti Nedir? Elbirliği Mülkiyeti Hakkında Kısaca Bilgi

Elbirliği Mülkiyeti Terimi Hakkında Bilgiler

Elbirliği MülkiyetiEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Elbirliği Mülkiyeti:
Birden çok kişinin bir taşınmaz mal üzerinde pay oranları açıkça gösterilmeden malik olmaları demektir.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box Hazine-i Maliye: Maliye Hazinesi. devam et

  box Bağışlama Vaadi: Bağışlama vaadi ilerideki bir tarihte bir malı bağışlamayı taahhüt niteliğinde ön akittir. Bağışlama vaadi sözleşmeleri noterlerce düzenlenir. İstem h devam et

  box İstimlak: Kamulaştırma kelimesinin eski söylenişi. devam et

  box Cebri İcra: Yerine getirilmeyen veya ödenmeyen bir borcun icra müdürlüğü aracılığı ile tahsili. devam et

  box İntifa Hakkı: Bir maldan tamamıyla yararlanma, onu kullanma hakkıdır. devam et

  box Tavanarası: Çatı ile son kat döşemesi arasında kalan boşluk. devam et

  box Mera: Bir veya birkaç köy veya beldenin hayvanlarını otlatmaları veya otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya eskiden beri bu amaçla kullanılagelen a devam et

  box Tapu Haritası: Parsellerin geometrik şekillerini gösterir, belirli ölçekte çizilmiş haritaya tapu haritası denir. Kadastro paftası da denmektedir. İmar, kamulaştırma devam et