Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Elbirliği Mülkiyeti Nedir? Elbirliği Mülkiyeti Hakkında Kısaca Bilgi

Elbirliği Mülkiyeti Terimi Hakkında Bilgiler

Elbirliği MülkiyetiEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Elbirliği Mülkiyeti:
Birden çok kişinin bir taşınmaz mal üzerinde pay oranları açıkça gösterilmeden malik olmaları demektir.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box Bağımsız Bölüm: 1. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yerlerde ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan ve her biri kat mülkiyeti devam et

  box Tapu Kütüğü: Tapu sicilini oluşturan ve taşınmaz malların üzerindeki ayni ve şahsi hakları gösteren, köy veya mahalle esasına göre tutulan defterlerden her birine devam et

  box Mütemmim Cüz: Bütünleyici parça. Yerel adetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe onda devam et

  box İmar Planı: İmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren devam et

  box Mahzurlu: Herhangi bir işlem veya uygulamaya elverişli olmayan. devam et

  box Tavzih: Açıklama, aydınlatma. Mahkeme kararlarında belirsiz kalmış hususların hakim tarafından kararın altına şerh (not) düşülerek açıklanması. devam et

  box Hazine-i Maliye: Maliye Hazinesi. devam et

  box Sicil Bölgesi: Her ilçenin idari sınırları bir tapu sicil bölgesidir. Tapu kütükleri bu sicil bölgesi içindeki mahalle veya köy esasına göre tutulur. devam et