Eğitim Sitesi

Elan vital Nedir? Elan vital Hakkında Kısaca Bilgi

Elan vital Terimi Hakkında Bilgiler

Elan vitalFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Elan vital:
Hayat hamlesi. Bergson'a göre hayatın sahip olduğu yaratıcı güç.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box İkametgâh: Yerleşme yeri, yerleşke. devam et

  box Çözümleyici Yöntem(Analitik Metod): Bir bütünlüğü iyi anlamak için onu unsurlarına ve parçalarına ayırarak inceleme. devam et

  box Akıl Yürütme: Kişiler, geçmiş yaşantıları, gözlemleri ve öğrenmeleri sonucunda oluşturdukları somut ve soyut tasarımlar arasında mantık ilkelerine uygun bağlantılar devam et

  box Kâr: Üretim sürecine teşebbüs etmiş olan girişimcinin, üretimden elde ettiği gelir. devam et

  box Tüketim Malı: İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere doğrudan kullandıkları mallardır. Kısa sürede kullanıp yok ettiğimiz mallar dayanıksız tüketim malı, uzun sü devam et

  box Psikoloji İllüzyon: Ortamdaki uyarıcının bireyin kaygı ve korkularına bağlı olarak yanlış algılanmasıdır. devam et

  box Tolere etmek: Hoşgörülü olmak, hata payı bırakmak. devam et

  box Hümanizm: 14. Yüzyılda ortaya çıkan felsefe, bilim ve sanat görüşü, insanlık sevgisi. devam et