Eğitim Sitesi

Ekzotermik Tepkime Nedir? Ekzotermik Tepkime Hakkında Kısaca Bilgi

Ekzotermik Tepkime Terimi Hakkında Bilgiler

Ekzotermik TepkimeKimya Terimi Olarak Ekzotermik Tepkime:
Isı vererek gerçekleşen tepkime.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Radikal: Eşleşmemiş tek elektronu olan atom, molekül veya iyonlara verilen ad. devam et

  box Tampon: Küçük miktarlarda asit veya baz ilavelerinde pH değişimine direnen çözelti. devam et

  box Bozunma Hızı: Birim zamanda bozunmaya uğrayan atom sayısıdır. devam et

  box Kütle Numarası: 1- Kütle numarası = Proton sayısı + Nötron sayısı 2-Bir atomun çekirdeğinde bulunan nötronların ve protonların toplamı. devam et

  box Sabit Kütle Oranları Yasası: Bir bileşiği oluşturan elementlerin ve bileşiğin kütleleri arasında daima sabit bir oran vardır. Bileşiğin miktarı ve değişik tepkimelerden eldesi sab devam et

  box Atom Numarası (Z): Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısıdır. Yada nötr bir atomda çekirdeğin etrafındaki toplam elektronların sayısına eşittir. devam et

  box Füzyon: Hafif çekirdeklerin bir araya gelerek daha ağır çekirdekleri meydana getirmesi. devam et

  box Tepkime ısısı: Sabit sıcaklık ve basınçtaki bir tepkimede kimyasal enerjiden ısı enerjisine (ya da tersi) çevrilen enerji miktarı. devam et