Eğitim Sitesi

Eksarh Nedir? Eksarh Hakkında Kısaca Bilgi

Eksarh Terimi Hakkında Bilgiler

Eksarhİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Eksarh:
1- Doğu Kilisesinde başpapaza verilen san.

2- Bizans imparatorluğunun, Afrika ve italya'daki valilerine verilen ad.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Takat: Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hal, derman, kuvvet. devam et

  box Teali: Yükselme, yükseltme ve yücelme. devam et

  box General: Kara ve hava kuvvetlerinde albaylıktan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad. devam et

  box Dâhiliye Nazırı: Osmanlı Devleti'nde içişleri bakanı. devam et

  box Senato: Bazı ülkelerde yaş ve eğitimlerine göre seçilmiş parlamento üyelerinden oluşan meclis. Üniversite yasasına göre seçilen ve rektör başkanlığında toplan devam et

  box Kolağası: Osmanlı Ordusunda yüzbaşı ile binbaşı arasında Subay rütbesi, ön yüzbaşı. devam et

  box Misilleme: (Kötü bir hareketi) dengi ile karşılama, aynı şekilde karşılık verme. devam et

  box Ecdat: Geçmişteki büyükler, atalar. devam et