Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Eksarh Nedir? Eksarh Hakkında Kısaca Bilgi

Eksarh Terimi Hakkında Bilgiler

Eksarhİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Eksarh:
1- Doğu Kilisesinde başpapaza verilen san.

2- Bizans imparatorluğunun, Afrika ve italya'daki valilerine verilen ad.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box İftihar: Övünme, kıvanma, kıvanç, övünç. devam et

  box Panislamizm: Bütün Müslümanları aynı yönetim altında toplama amacını güden politik akım ve hareket. devam et

  box Yekvücut: Hep birlikte. devam et

  box Tampon: Stratejik bakımdan iki rakip devletin arasında yer alan devlet. devam et

  box Diriklik: Geçici bir zaman içinde de olsa doygunluk elde etmek ya da gerginlikten kurtulmak için bir davranış yolu izlemede gösterilen direnç. devam et

  box Muharebe: Savaş. Siyasî ilişkileri keserek, birbirleri ile savaşa giren devletlerin askeri güçlerinin cephelerde çarpışması. devam et

  box Güvenç: Güvenme duygusu, itimat. devam et

  box Veciz: Kısa ve etkili (ifade, söz). devam et