Oyun Siteleri
24 Ekim 2016 Pazartesi

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüTakas : Hisse senedinin kuponlarından oluşan kısmına verilen isimdir.... devam et

  terimler sözlüğüTakasbank : Borsada kote olan senetlerin işlemlerin düzgün olarak işlenmesi ve düz... devam et

  terimler sözlüğüTalep : Belirli bir dönemde tüketicilerin hangi fiyata olursa olsun almak iste... devam et

  terimler sözlüğüTalon : Şirket varlıklarının belirli bir süre içinde zorunlu satışı ile sağlan... devam et

  terimler sözlüğüTam Mükellef (Yükümlü) : Gelir Vergisi Yasasında yer alan düzenleme gereği olarak aşağıda yazıl... devam et

  terimler sözlüğüTarh : Verginin tarh, vergi alacağının yasalarda gösterilen matrah ve nispetl... devam et

  terimler sözlüğüTarımsal İşletme : Modern ekonomilerdeki çok sayıda çiftliğin büyük ve şirketleşmiş yapıs... devam et

  terimler sözlüğüTasarruf : Gelirin, tüketime harcanmayıp biriktirilen kısmı.... devam et

  terimler sözlüğüTasarruf Ehliyeti : Reşit olmak (18 yaşını tamamlamış olmak), mümeyyiz olmak (makul hareke... devam et

  terimler sözlüğüTasarruf Hesabı : Hesaba yatırılan paraya faiz kazandıran hesap.... devam et

  terimler sözlüğüTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu : Bankacılıkta güven ve istikrarı korumak ve bankaların mali yapılarını ... devam et

  terimler sözlüğüTasfiye Değeri Likiditasyon Değeri : Hisse senetlerinin bir seans içinde işlem görebileceği en yüksek fiyat... devam et

  terimler sözlüğüTavan Fiyatı : 1- Hisse senetlerinin bir seans içerisinde görebileceği en yüksek fiya... devam et

  terimler sözlüğüTebliğ : Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili ma... devam et

  terimler sözlüğüTedavül : Sirkülasyon, para dolaşımı, satış miktarı. Bir paranın tedavüldeki ora... devam et

  terimler sözlüğüTEFE : Geçmişte piyasada oluşmuş çeşitli verilerin, bilgisayar ve grafikler ... devam et

  terimler sözlüğüTeftiş Kurulu : Bankanın günlük faaliyetlerini, iç kontrol biriminin denetim kapsamını... devam et

  terimler sözlüğüTekel : 1- Tek bir satıcı ve karşılığında çok miktarda alıcı olan piyasadır. ... devam et

  terimler sözlüğüTeknik Analiz : Fiyat, hacim gibi göstergelerden hareketle, geçmiş dönem piyasa hareke... devam et

  terimler sözlüğüTele Havale : 1- Elektronik terminal, nakit makinesi, bilgisayar, telefon veya İnter... devam et

  terimler sözlüğüTemel Analiz : Gelecekte oluşabilecek piyasa hareketlerini objektif bir şekilde ekono... devam et

  terimler sözlüğüTemellük : Borsa’da yapılan işlemler sonucunda, taahhütlerin gerektirdiği ödeme v... devam et

  terimler sözlüğüTemerrüt : 1- Ortaklıkların dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların ... devam et

  terimler sözlüğüTemerrüt Alım Satım : Temerrüt halinin Borsa Yönetim Kurulu’nun belirlediği süreyi doldurmas... devam et

  terimler sözlüğüTemerrüt Alış Satışı : Mahkemelerin, icra dairelerinin ve diğer resmi dairelerin Borsa’da yap... devam et

  terimler sözlüğüTemerrüt Faizi : Vadesinde ödenmeyen bir alacak için uygulanacak olan cezai faizdir.... devam et

  terimler sözlüğüTemettü : Hissedarların bir şirketin belli bir dönem içinde elde ettikleri karda... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   22 23 24 25 26 27 28   SONRAKİ   »»

  Online Flash Oyun Sitesi

  Reklamlar

  Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 790

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın