Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

terimler Takas:Hisse senedinin kuponlarından oluşan kısmına verilen isimdir. devam

terimler Takasbank:Borsada kote olan senetlerin işlemlerin düzgün olarak işlenmesi ve düzenli olarak tutulması amacıy devam

terimler Talep:Belirli bir dönemde tüketicilerin hangi fiyata olursa olsun almak istedikleri ve alabilecekleri ma devam

terimler Talon:Şirket varlıklarının belirli bir süre içinde zorunlu satışı ile sağlanabilecek değerden tüm borçla devam

terimler Tam Mükellef (Yükümlü):Gelir Vergisi Yasasında yer alan düzenleme gereği olarak aşağıda yazılı olan gerçek kişiler, Türki devam

terimler Tarh:Verginin tarh, vergi alacağının yasalarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi t devam

terimler Tarımsal İşletme:Modern ekonomilerdeki çok sayıda çiftliğin büyük ve şirketleşmiş yapısını yansıtan bir terimdir. devam

terimler Tasarruf:Gelirin, tüketime harcanmayıp biriktirilen kısmı. devam

terimler Tasarruf Ehliyeti:Reşit olmak (18 yaşını tamamlamış olmak), mümeyyiz olmak (makul hareket etme iktidarına sahip olma devam

terimler Tasarruf Hesabı:Hesaba yatırılan paraya faiz kazandıran hesap. devam

terimler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu:Bankacılıkta güven ve istikrarı korumak ve bankaların mali yapılarını güçlendirmek, gerektiğinde y devam

terimler Tasfiye Değeri Likiditasyon Değeri:Hisse senetlerinin bir seans içinde işlem görebileceği en yüksek fiyattır. Her hisse senedi için f devam

terimler Tavan Fiyatı:1- Hisse senetlerinin bir seans içerisinde görebileceği en yüksek fiyattır. 2- Toptan Eşya Fiyat devam

terimler Tebliğ:Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından yükümlüye devam

terimler Tedavül:Sirkülasyon, para dolaşımı, satış miktarı. Bir paranın tedavüldeki oranı yüzde 50'yi aşarsa daha b devam

terimler TEFE:Geçmişte piyasada oluşmuş çeşitli verilerin, bilgisayar ve grafikler yardımıyla geleceği tahmin e devam

terimler Teftiş Kurulu:Bankanın günlük faaliyetlerini, iç kontrol biriminin denetim kapsamını ve bunlar dışında banka üst devam

terimler Tekel:1- Tek bir satıcı ve karşılığında çok miktarda alıcı olan piyasadır. 2- Piyasada bir malın ya d devam

terimler Teknik Analiz:Fiyat, hacim gibi göstergelerden hareketle, geçmiş dönem piyasa hareketlerinin analiz edilerek bu devam

terimler Tele Havale:1- Elektronik terminal, nakit makinesi, bilgisayar, telefon veya İnternet yoluyla para transferini devam

terimler Temel Analiz:Gelecekte oluşabilecek piyasa hareketlerini objektif bir şekilde ekonomik ve politik analiz etmekt devam

terimler Temellük:Borsa'da yapılan işlemler sonucunda, taahhütlerin gerektirdiği ödeme veya menkul kıymet teslimatla devam

terimler Temerrüt:1- Ortaklıkların dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Sözkonusu devam

terimler Temerrüt Alım Satım:Temerrüt halinin Borsa Yönetim Kurulu'nun belirlediği süreyi doldurması halinde, sürenin bitimini devam

terimler Temerrüt Alış Satışı:Mahkemelerin, icra dairelerinin ve diğer resmi dairelerin Borsa'da yapılmasına gerek gördükleri me devam

terimler Temerrüt Faizi:Vadesinde ödenmeyen bir alacak için uygulanacak olan cezai faizdir. devam

terimler Temettü:Hissedarların bir şirketin belli bir dönem içinde elde ettikleri kardan aldığı, hisse veya nakit o devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın