Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

terimler Spekülasyon:Bireyin gelecekle ilgili beklentileri doğrultusunda fiyat ya da döviz kurundaki değişmelerden bir devam

terimler Spot:Anında gerçekleşen işlemdir.Ancak para transferleri ülkeler arasındaki saat farkına ve risk durumu devam

terimler Spot Fiyat:Cari piyasa fiyatıdır. Genellikle işlemlerin takası 2 gün sonra gerçekleşir. devam

terimler Spot Kredi:Firmaların kısa süreli nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kısa vadeli krediler. Kredi kullanı devam

terimler Spot Piyasa:Spot piyasa bir ürünün alış veya satışının işlem tarihinde belirlenen fiyat üzerinde en çok iki iş devam

terimler Spot Valör:Mali piyasalarda gerçekleştirilen bir işleme bağlı ödemelerin işlemin yapıldığı günü takip eden ik devam

terimler Spread:Alış ve satış fiyatları arasındaki farkı belitmek için kullanılır. devam

terimler Stagflasyon:1- Bir ekonomide üretimin düştüğü ya da en azından artmadığı bir ortamda enflasyon yükseldiği zama devam

terimler Standby Anlaşması:Günümüzde uluslararası kredi işlemlerinde kullanılır. Her an verilebilecek kredileri niteler. En b devam

terimler Sterilizasyon:Merkez bankalarının, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışlarının etkilerini dengelemek devam

terimler Stok:Bir şirketin varlıkları üzerindeki mülkiyet payı. devam

terimler STRIP:(Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities) Kuponlu bir menkul kıymetin devam

terimler Subprime Piyasalar:Kredi geçmişi iyi olmayan kişilerin daha yüksek faizle kredi alabildikleri piyasalardır. Eğer bu k devam

terimler Sürdürme Teminatı:Hisse senetlerinin bir seans içinde işlem görebileceği en düşük fiyattır. Her hisse senedi için fi devam

terimler Süre (Duration):Sabit getirili, kupon ödemeli bir menkul kıymetin, anapara ve kupon ödemelerinin net bugünkü değer devam

terimler Sürekli Denetleme:Borsa tarafından belirlenen ve başlangıç teminatının, vadeli işlemler piyasasındaki olumsuz fiyat devam

terimler Swap:1- İki tarafın bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri iş devam

terimler SWIFT:Dünya Bankalararası Finansal İletişim Birliği olarak tanımlayabileceğimiz SWIFT (Society for World devam

terimler Şirket Birleşmesi (Merger):Şirketlerin birleşerek daha büyük bir şirket oluşturmalarıdır. 'Merger' genellikle gönüllü olarak devam

terimler Şube:Bankaların en küçük yönetim birimi. devam

terimler Şubeler Cari Faizi:Bankaların genel müdürlüğü ile şubeleri arasındaki fon (para) hareketleri (borç ve alacak işlemler devam

terimler Taban Döviz:Kota edilen paritenin ilk yazılanına verilen addır. Örneğin EUR/USD döviz çiftinden EUR taban dövi devam

terimler Taban Fiyatı:Sermaye artırımlarında artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri ile mevcut hisselerin hisse devam

terimler Tahakkuk:Gerçekleşme devam

terimler Tahsil:Verginin tahsili kanununa uygun surette ödenmesidir. devam

terimler Tahsisli Satış:Devletin 1 yıl, anonim ortaklıkların en az 2 yıl ve daha uzun vadeyle, ödünç para bulmak amacıyla, devam

terimler Tahvil:1-Devletin ya da özel kuruluşların borç para bulmak amacıyla çıkardığı borçlanma senetleri. Tahvil devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın