Eğitim Sitesi

Ekolojik İndikatörler Nedir? Ekolojik İndikatörler Hakkında Kısaca Bilgi

Ekolojik İndikatörler Terimi Hakkında Bilgiler

Ekolojik İndikatörlerEkoloji - Çevre Terimi Olarak Ekolojik İndikatörler:
Bulundukları alanların ekolojik özelliklerini belirleyebilen canlılardır.

 

  Benzer Ekoloji - Çevre Terimleri:

  box Tropik Yapı: Bir hücrenin beslenme ve yapı naklidir. devam et

  box Granokültür: Küçük taneli bitkilerin yetiştiriciliğine verilen isimdir. Tahıl ve küçük taneli baklagil yetiştiriciliği granokültüre örnek verilebilir. devam et

  box Çevre Koşulları: Herhangi bir canlının yaşadığı ortamda bulunan ve o canlıya etki eden tüm faktörleri ifade eder. Bunlar; toprak, iklim ve canlı faktörler olup, zaman devam et

  box Heterotrof Organizmalar: Ekosistemde non-fotosentetik organizmalar olarak da adlandırılan bitki ve hayvanların oluşturduğu, canlılar grubudur. Bu tip canlılar, yaşamları için devam et

  box Özümleme Ürünleri: Yeşil bitkilerde fotosentez sonucunda ortaya çıkan, karbonhidratlar ve protein gibi maddelere verilen isimdir. Bu ürünlerin bir kısmı, üretim yapan bi devam et

  box Zerofitler: Kurak ortamlarda yaşayan bitkisel canlılardır. devam et

  box Kommensalizm (Tek Taraflı Ortaklık): Birlikte yaşayan iki ortaktan biri yarar sağlarken, diğeri hiçbir yarar sağlamaz. Bu ilişki (+,0) ifadesiyle gösterilir. devam et

  box Autekoloji - Birey Ekolojisi: Herhangi bir türe ait bireylerin çevre faktörleri ile karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. devam et