Eğitim Sitesi

Ekolojik Döngüler Nedir? Ekolojik Döngüler Hakkında Kısaca Bilgi

Ekolojik Döngüler Terimi Hakkında Bilgiler

Ekolojik DöngülerCoğrafya Terimi Olarak Ekolojik Döngüler:
Doğadan çıkarılan maddelerin yeniden kullanılabilir hâle getirilmesi ve bunun sonsuz devamı.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Ulusal (Millî) Park: Bilimsel ve estetik bakımdan, millî ve milletlerarası ender bulunan tabiî ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip devam et

  box Bitki Bilimi: Botanik. devam et

  box Atık: Ekonomik olarak ömrünü tamamlamış, işe yaramayan, çevrenin doğal yapısını bozan ve çevreye bırakılmış olan katı, sıvı, gaz veya radyoaktif maddeler. devam et

  box Çökme Dolini: Yeraltında bulunan mağara sistemlerinin tavanlarının incelerek çökmesi ile oluşan karstik şekillerdir. Çökme dolinleri, derinliklerinin fazla oluşu, y devam et

  box Aile Planlaması: Ailede çocuk edinmeyi sınırlama. Doğum kontrolü. devam et

  box Nüfus Politikası: Ülkelerin kendi insan kaynaklarını daha nitelikli ve işlevsel hale getirmek için uyguladıkları programlardır. devam et

  box Baraj: Suyun doğal akışına engel oluşturarak bir nehrin ya da akarsuyun akış yönünü denetlemeye yönelik duvar, kıyı ya da başka tür bir yapı. Baraj suyu topl devam et

  box İzdüşüm: Haritalardan faydalanarak belirlenen alan. devam et