Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ekolojik Döngüler Nedir? Ekolojik Döngüler Hakkında Kısaca Bilgi

Ekolojik Döngüler Terimi Hakkında Bilgiler

Ekolojik DöngülerCoğrafya Terimi Olarak Ekolojik Döngüler:
Doğadan çıkarılan maddelerin yeniden kullanılabilir hâle getirilmesi ve bunun sonsuz devamı.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Ekonomi Haritaları: Dünya'nın bütününün ya da bir bölümünün ekonomik özelliklerini gösteren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla endüstri kuruluşlarının türü, sayısı, da devam et

  box Popülasyon: En basit tanımıyla popülasyon, aynı türe ait bireylerden oluşan organizmalar topluluğudur. Bu organizmalar belirli bir mekânda yaşarlar ve yaşadıkları devam et

  box Kıta Platformu: Derin deniz platformundan sonra yüksek dağlar ile kıyı ovaları arasındaki en geniş bölümdür. devam et

  box İkincil Dalga: Bakınız S dalgası. devam et

  box Kayaç (Taş): Bir veya birkaç mineralin birleşmeleri sonucunda oluşmuş ve yer kabuğunu meydana getirmiş olan sert kütle. devam et

  box Vejetasyon: Bir bölgedeki bitki topluluğunun meydana getirdiği örtü. Orman, bozkır, çayırlık birer bitki örtüsüdür. devam et

  box Medeniyet (Uygarlık): Bir topluluğun hayat tarzı, bilgi seviyesi, sanat gücü, maddi ve manevi sahip olduğu değerler bütünü. devam et

  box Moren: Buzul taş devam et