Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ekolojik Döngüler Nedir? Ekolojik Döngüler Hakkında Kısaca Bilgi

Ekolojik Döngüler Terimi Hakkında Bilgiler

Ekolojik DöngülerCoğrafya Terimi Olarak Ekolojik Döngüler:
Doğadan çıkarılan maddelerin yeniden kullanılabilir hâle getirilmesi ve bunun sonsuz devamı.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Araziden Yararlanma Haritaları: Bir bölgede arazinin nasıl kullanıldığını gösteren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla ekili-dikili alanların, çayır ve mera alanlarının, orman alan devam et

  box Jeomorfoloji Haritaları: Bir bölgedeki şekillenme süreci yani iç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan yer şekilleri hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalarda faylar, yamaç devam et

  box Deklarasyon: Bildirme, duyurma, ilan etme. devam et

  box Açık Havza: Sularını denizlere kadar ulaştırabilen akarsu havzalarıdır. Türkiye'deki başlıca büyük akarsular buna örnektir. devam et

  box Ekliptik: Dünya'nın yörüngesinden geçtiği varsayılan düzleme Ekliptik veya Yörünge Düzlemi denir. devam et

  box Yeniay: Ay'ın dünyadan görülen yüzünün tümüyle karanlık olması. devam et

  box Patamoloji: Coğrafyanın akarsuları inceleyen bilim dalı devam et

  box Turizm: 1- Yerli veya yabancı tüketicilerin bir ülke veya bölgeyi ziyareti sırasında duyacağı ihtiyaçları temin edecek hizmetlerin bütünüdür. 2- Dinlenme, devam et