Eğitim Sitesi

Ek Nedir? Ek Hakkında Kısaca Bilgi

Ek Terimi Hakkında Bilgiler

EkTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Ek:
Sözcük kök ve gövdelerine getirildiğinde onların anlamlarını değiştiren, kimi zaman anlamlarıyla birlikte türlerini değiştiren ya da sözcüklerin cümle içindeki görevini belirleyen hece ve seslerdir.

 

EkKütüphanecilik Terimi Olarak Ek:
Bir e-posta iletisi eşliğinde gönderilen ayrı bir dosya (örnek: metin, doc, XML sayfası, grafik, ses veya video görüntü kaydı).

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Bağımlı Sıralı Tümce: Anlam bakımından birbirine bağlı olan ve özneleri, tümleçleri veya yüklemleri ortak bulunan tümceler. devam et

  box Ön Ek: Bazı dillerde sözcüklerin önüne gelen ek. devam et

  box Çatı: 1-Fiillerin özne ve nesne alıp almamaları yönüyle incelenmesine çatı denir. 2-Öznenin eylemi yapmasına, eylemin etkisinde kalmasına, eylemle ilgili devam et

  box Yansılama: Doğadaki insan dışı canlı ve cansız varlıkların çıkardığı ses ve gürültüleri taklit yolu ile yansıtan sözler: pat pat, mışıl mışıl, patırda-, civ civ devam et

  box Şahıs Eki: Yüklemde kip ekinden sonra gelip kişi anlamı veren ek. devam et

  box Tümce: Anlam açısından eksiksiz sayılan, kesintiye uğramayan söz. devam et

  box Beyit: Aralarında anlam ilişkisi bulunan iki dizeden oluşmuş koşuk parçası. devam et

  box Heyecana Bağlı İşlev: Dilin alıcıda bir heyecan yaratma amacıyla kullanılması. devam et