Eğitim Sitesi

Ehl-i vukûf Nedir? Ehl-i vukûf Hakkında Kısaca Bilgi

Ehl-i vukûf Terimi Hakkında Bilgiler

Ehl-i vukûfHukuk Terimi Olarak Ehl-i vukûf:
bilirkişi

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Cins tashihi: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilerek kütüğe, başka bir nitelikte te devam et

  box İzafe: Zammetmek; katmak; karıştırmak devam et

  box İfham: Anlatma; anlatılma; bildirme; bildirilme devam et

  box Kadük: Değerini, önemini yitirmiş, geçerliliği kalmamış, eskimiş devam et

  box Kamu Hukuku: Devletin örgütlenmesi, faaliyetleri, yetki ve görevleri ile devletle kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı. devam et

  box Adi Kefalet: Alacaklının öncelikle borçluyu, daha sonra kefili takip edebileceği kefalettir. devam et

  box Talimat: Bir yer Savcılığı veya mahkemesinin diğer yer savcılık veya mahkemesinden soruşturma veya dava için bir işlem yapması istemi. devam et

  box Taadül: Beraberlik, eşitlik. devam et