Eğitim Sitesi

Ehl-i hibre Nedir? Ehl-i hibre Hakkında Kısaca Bilgi

Ehl-i hibre Terimi Hakkında Bilgiler

Ehl-i hibreHukuk Terimi Olarak Ehl-i hibre:
bilirkişi

 

Ehl-i HibreSosyal Bilgiler Terimi Olarak Ehl-i Hibre:
Ahilikte mesleğin sırlarını çok iyi bilen, malların niteliği hakkında görüş bildiren, fiyatların tespitinde yardımcı olan ve anlaşmazlıkları çözümleyen uzman.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mütekabiliyet: karşılıklılık devam et

  box Davanın Kabulü: Dava dilekçesindeki istemi bütünü ile veya kısmen kabul eden hukuk mahkemesi sonuç kararları. devam et

  box Gaip: 1- Görünmeyen; hazır olmayan; yitik; yok olan kişi; kaybolan ve kendisinden uzun zaman haber alınamayan kişi. 2- Yokluğu farz edilen kişi, bulunduğ devam et

  box Yasa Tasarısı: Hükümet tarafından hazırlanarak yasalaşması için meclise gönderilen kanun metni, kanun tasarısı, kanun layihası. devam et

  box Mahcuz: haczedilen; hacizli; üzerine haciz konulmuş devam et

  box Mal Beyanı: Mal bildirimi , Mülkiyeti altında bulunan taşınır ve taşınmaz malların listelenerek istenen makama sunulması devam et

  box Mezun: izinli; yetkili; bir okulu (kursu) bitiren kişi devam et

  box Mebaliğ: meblağlar; tutarlar; ganimetler; paralar devam et