Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Eğitime Katkı Payı Nedir? Eğitime Katkı Payı Hakkında Kısaca Bilgi

Eğitime Katkı Payı Terimi Hakkında Bilgiler

Eğitime Katkı PayıEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Eğitime Katkı Payı:
Sekiz yıllık eğitime katkı amacıyla her tapu işlemi karşılığında işlemin taraflarından alınan vergi.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box Serbest Dereceden Yararlanma: Ancak sözleşme ile tesis edilebilen, tapu kütüğünün şerhler sütununa yazılan, ipoteğin kendisinden üst derecede boşalma olması halinde boşalan üst der devam et

  box Tapu Tahsis Belgesi: İmar affı çalışmaları sonucunda tapu kütüğünün beyanlar sütununa kaydedilerek, gecekondu hak sahiplerine verilen ıslah imar planı yapıldıktan sonra ha devam et

  box Müseccel: Tescilli, tescil edilmiş olan. devam et

  box Orman Haritası: 6831 sayılı Orman Kanunu ve mevzuatına göre düzenlenen orman kadastro haritalarını içerir. devam et

  box Tabiyet: Uyruk, Bir devletin vatandaşı olmak. T.C. uyruklu gibi. devam et

  box Vakıf Taviz Bedeli: Vakıf malların mülke dönüşümü tasarruf edene intikali için bir bedel öngörülmüş olup, bu bedele taviz bedeli denilmektedir. Taviz bedeli bugün için devam et

  box Takyidat: Bir mülkün üzerinde herhangi bir şerhin veya borcun olup olmadığını gösteren tapudan alınan bilgi veya belgedir. Mülkiyet hakkını çeşitli şekillerde s devam et

  box Buster Düşme Sahası: "Seferberlik durumunda buster düşme sahasıdır" şeklinde ağırlıklı olarak İstanbul/Boğazköy bölgesi dâhilinde yer alarak 04/04/1988 tarih, 2215 yevmiye devam et