Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Eğitime Katkı Payı Nedir? Eğitime Katkı Payı Hakkında Kısaca Bilgi

Eğitime Katkı Payı Terimi Hakkında Bilgiler

Eğitime Katkı PayıEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Eğitime Katkı Payı:
Sekiz yıllık eğitime katkı amacıyla her tapu işlemi karşılığında işlemin taraflarından alınan vergi.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box Teşrik: Ortak etmek, iştirak etmek. devam et

  box Müddet: Süre, zaman. devam et

  box Tapu Ve Kadastro Bölge Müdürlüğü: Kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinin bağlı olduğu üst birimdir. Bölge müdürlükleri, tapu şube müdürlüğü, kadastro şube müdürlüğü, idari ve mali işle devam et

  box Muhdesat: Bir arazi üzerinde arazi sahibinden bir başkasına ait bulunan yapı veya ağaç demektir. Ege bölgesindeki zeytin ağaçları muhdesata örnektir. devam et

  box Mutassarrıf: Tasarruf eden, kullanan. devam et

  box Kroki: Bir bölgenin veya parselin üzerindeki yapı ve tesisleri de gösterecek şekilde bir altlığa yaklaşık biçimde çizimi. devam et

  box Erginlik: Reşit olmak, rüşt. Bir kimsenin 18 yaşını bitirerek, 19 yaşından gün almış olması ile kazandığı hukuki statü. devam et

  box İhtiyati Haciz: İhtiyati hacze mahkeme tarafından karar verilir (İİK.258). Bu mahkeme kararına istinaden icra müdürlüğünce tapuya ihtiyati haciz müzekkeresi yazılır. devam et