Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Eğik Mahya Nedir? Eğik Mahya Hakkında Kısaca Bilgi

Eğik Mahya Terimi Hakkında Bilgiler

Eğik Mahyaİnşaat Terimi Olarak Eğik Mahya:
1. Yatay olmayan mahya, mail mahya.

2. Ramazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına ip uzatıp kandil veya ampul dizerek meydana getirilen yazı veya resim.

 

  Benzer İnşaat Terimleri:

  box Geçici Teminat: Yüklenicinin mal sahibi tarafından, ihale evrakında tanımlanan işi, teklif fiyatı ile gerçekleştirmek hususunda sözleşme taahhüdünü yerine getirmemesi devam et

  box Karşılaştırmalı Keşif: Bir tasarım bileşeninin bir alternatif ile değiştirilmesi açısından karşılıklı maliyet ve riskleri ortaya koyan analiz. Bu analiz hem parasal, hem de devam et

  box Geçici Kabul: Bir inşaatın -tamamen bitmemiş bile olsa- mal sahibi tarafından öngörülen amca uygun olarak kullanılmak istendiği düzeye ulaştığını, tasarımcı veya pr devam et

  box Demobilizasyon: Dağıtma, geri taşıma. İş bitimi nedeni ile bir şantiyenin dağıtılması, yardımcı tesislerin sökülüp geri getirilmesi. devam et

  box Tasarım Öncesi Evre: Projeye başladıktan sonra ve, eskiz evresinden önce, inşaat programının hazırlandığı planlama ve konsept (fizibilite) geliştirme evresi. devam et

  box Planlama: Plan yapma eylemi. devam et

  box Kalite Yönetimi: Kalitenin sağlanması doğrultusunda, yararlanılan kaynak ve işlemlerin eşgüdüm ve yönlendirilmesinde söz konusu sistematik prosedür ve yaklaşımların pl devam et

  box Dekapaj: Bina yapılacak bir arsa, dolgu yapılacak bir arazinin üzerindeki bitkisel ya da yumuşak toprağın, açık maden işletmelerinde cevher üzerindeki toprağın devam et