Eğitim Sitesi

Eğik Mahya Nedir? Eğik Mahya Hakkında Kısaca Bilgi

Eğik Mahya Terimi Hakkında Bilgiler

Eğik Mahyaİnşaat Terimi Olarak Eğik Mahya:
1. Yatay olmayan mahya, mail mahya.

2. Ramazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına ip uzatıp kandil veya ampul dizerek meydana getirilen yazı veya resim.

 

  Benzer İnşaat Terimleri:

  box Fiyat Analizi: İnşaata ilişkin birim maliyetlerinin hesaplanması işlemine verilen ad. Bu işlemde işçilik, makine, taşıt, araç ve gereçlerin miktarı ve tutarı saptanı devam et

  box Simetri: Bakışım, tenazur. devam et

  box Dolaysız Maliyetler: Bu maliyetler, şantiyede projenin yapımı ile doğrudan ilişkili olarak, işçilik malzeme, araç gereç, alt sözleşmeler ve bunlara ilişkin tüm harcamaları devam et

  box Restitüe Etmek: 1. İlk şekline getirmek; eski şeklini yapmak. 2. (Bir yapıtın) Eski durumunun resmini yapmak. devam et

  box Hakediş Programı: Tanım ve maliyetler ile birlikte işçilik ve malzemeyi içeren pozların toplamı sözleşme bedelini verir. Pozlar yardımı ile yüklenicilerin hakedişleri h devam et

  box Çeşme: Herkesin yararlanması için düzen altına alınan bir suyun akıtıldığı yapı. devam et

  box İnşa Edilebilirlik İncelemesi: Tüm proje hedeflerine ulaşılması için sözleşme evrakının açıklık, tutarlık inşaat kolaylığı ve eksizlik açısından değerlendirilme süreci. devam et

  box Cadde: Kent içinde anayol. devam et