Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ef'âl Nedir? Ef'âl Hakkında Kısaca Bilgi

Ef'âl Terimi Hakkında Bilgiler

Ef'âlHukuk Terimi Olarak Ef'âl:
eylemler; fiiller, işler; ameller

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mübayaa: satın alma devam et

  box Emval: mallar; mülkler devam et

  box Borçlunun Temerrüdü: Borcun ifası mümkün olduğu halde, borçlunun borcunu zamanında yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkan durum. Borçlunun temerrüde düşmüş olması için, devam et

  box Evvelemirde: herşeyden evvel; işin başlangıcında; ilk iş olarak devam et

  box Mütekabiliyet: karşılıklılık devam et

  box Cari: uygulanan; yürürlükte olan devam et

  box Adi Suçlu: Basit suçları işleyen kimse. devam et

  box Tavzif: görevlendirme devam et