Eğitim Sitesi

Edinilmiş Donanım Nedir? Edinilmiş Donanım Hakkında Kısaca Bilgi

Edinilmiş Donanım Terimi Hakkında Bilgiler

Edinilmiş DonanımFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Edinilmiş Donanım:
Davranışa, yaşantılara dayanan öğrenilmiş etkenlerin katkıda bulunması.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Emprizm(Deneycilik): Bilginin kaynağı olarak insan yaşantısı ve duyumları gören öğreti. devam et

  box Mekan Algısı: Gözleyenin, belirli bir nesnenin yön, büyüklük, biçim, uzaklık gibi özellikleri üzerine duyu organları yoluyla edindiği algıya denir. devam et

  box Alt Kültür: Bir toplumdaki egemen toplumsal grubun dışında bulunan toplumsal grupların kendi kültürlerine denir. Egemen kültür biçiminin dışında bulunan kültür no devam et

  box Materyalizm(Maddecilik): Evrendeki her şeyin -insan aklı da dahil-madde olduğunu savunan akım. devam et

  box Ücret: Üretime emeğiyle katkıda bulunanların ulusal gelirden aldıkları pay. devam et

  box Cağ: Lavabo, banyo. devam et

  box Hiçlik: 1- Gerçekteki belirlenimlerin, özelliklerin, durumların ortadan kaldırılması sonucu bir şeyin var olmayışı (göreli hiçlik). 2- Varlığın eksikliği, devam et

  box Endogami (içerden evlilik): Seçilen eşin akraba grubu içinden olması durumudur. devam et