Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Edep Nedir? Edep Hakkında Kısaca Bilgi

Edep Terimi Hakkında Bilgiler

Edepİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Edep:
Toplum töresine uygun davranma.

 

EdepTasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Edep:
Her konuda haddini bilip, sınırı aşmamak, insanlara iyi muamelede bulunmaktır. Sünnet üzere yani Peygamberimizin buyurduğu ve davrandığı gibi hareket etmek, hatâya düşmekten sakınmak anlamına gelir. Terbiye ve güzel ahlaka da edep denir.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Vaki: Olan, olmuş. devam et

  box Dikte: Bir başkasına o anda söyleyerek yazdırma, yazdırım. devam et

  box Manevi: Ruha dayanan, iç duyguların etkisine bağlı olan. devam et

  box Zanaat: İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat. devam et

  box Hıfzıssıhha: Sağlıklı yaşamak için alınması gerekli önlemlerin bütünü. devam et

  box Merci: Başvurulacak yer veya makam. devam et

  box Senato: Bazı ülkelerde yaş ve eğitimlerine göre seçilmiş parlamento üyelerinden oluşan meclis. Üniversite yasasına göre seçilen ve rektör başkanlığında toplan devam et

  box Tezkere: Bir iş için izin verildiğini gösteren belge. devam et