Eğitim Sitesi

Edep Nedir? Edep Hakkında Kısaca Bilgi

Edep Terimi Hakkında Bilgiler

Edepİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Edep:
Toplum töresine uygun davranma.

 

EdepTasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Edep:
Her konuda haddini bilip, sınırı aşmamak, insanlara iyi muamelede bulunmaktır. Sünnet üzere yani Peygamberimizin buyurduğu ve davrandığı gibi hareket etmek, hatâya düşmekten sakınmak anlamına gelir. Terbiye ve güzel ahlaka da edep denir.

 

  Benzer Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri:

  box Teknokrat: Teknokrasi içerisinde yer alan, yönetici konumundaki mühendis, mimar, teknisyen, iktisatçı vb. elemanların ortak adı. devam et

  box Malik: Malı elinde bulunduran. Bir şeyin mülkiyetini elinde tutan. Sahip, iye. devam et

  box Nazariyat: Kuramlar. devam et

  box Muhalif: Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olan, aykırı olan kimse. Aykırı. devam et

  box Bargâh: İçine izinle girilen yer, otağ, yüksek divan. devam et

  box Mütekâmil: Olgunlaşmış, gelişmiş, gelişkin. devam et

  box Harp Okulu: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne subay yetiştiren yüksekokul, harbiye. devam et

  box İhlal: Bozma, zarar verme. Yasa ve düzene uymama. devam et