Eğitim Siteleri
26 Ekim 2016 Çarşamba

Edat Tümleci Nedir? Edat Tümleci Hakkında Kısa Bilgi

Edat TümleciTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Edat Tümleci :
1. Cümleye amaç - sonuç, özgürlük, benzerlik, eşitlik, birliktelik, araç anlamı katan ya da sözcük öbekleri cümle içinde edat tümleci görevi yapar. Örnek : Gemiler, güneye doğru yöneldi. (Nereye doğru?) (yön)

2. İlgeçlerle kurulan ve yükleme birlikte oluş, araç, neden, sınırlama vb. anlamlar kazandıran tümleçlere ilgeç tümleci denir.

 

Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri :