Eğitim Sitesi

Eda Nedir? Eda Hakkında Kısaca Bilgi

Eda Terimi Hakkında Bilgiler

EdaHukuk Terimi Olarak Eda:
edim; borçlanılan şey; borcun konusu

 

EdaEdebiyat Terimi Olarak Eda:
Söz ve yazıdaki ifade şekli, uslup tarzı, anlatış yolu. Belagatçılar bunun hakikat, mecaz, kinaye olmak üzere üç türlü olduğunu söylerler.

 

EdaDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Eda:
Verme, ödeme, yerine getirme. (Örnek : Namazı eda etmek)

 

EdaKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Eda:
Yerine getirme, bir hakkı hak sahibine ödeme, verme. Davranış, tavır.

 

  Benzer Kur’an-ı Kerim Terimleri:

  box Fâsıla: aralık; ara devam et

  box İnkılâp: Devlet eliyle memleketin içtimai hayatının ve müesseselerinin makul ve ölçülü metotlar ile köklü bir surette yenileştirilmesi. devam et

  box Tenkis: İndirme, azaltma, eksiltme. devam et

  box Teminat: Belli bir hukuksal durumu (genellikle borcun ödenmesini) sağlamak için verilen garanti. devam et

  box Kabzeylemek: almak; elde tutmak; edinmek devam et

  box Kambiyo Senedi: Yasaca ayrıcalıklı korunan senet türü. devam et

  box Selb: zorla alma; kaldırma; giderme devam et

  box İstimval: Devletin,olağanüstü durumlarda ilgililerin rızası olmasa bile yasa gereğince ve değer pahası karşılığında kişilerin elindeki mallara el koyması. devam et