Eğitim Sitesi

Ecr-i müsemmâ Nedir? Ecr-i müsemmâ Hakkında Kısaca Bilgi

Ecr-i müsemmâ Terimi Hakkında Bilgiler

Ecr-i müsemmâHukuk Terimi Olarak Ecr-i müsemmâ:
taraflar arasında belirlenen ücret

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Bey ü şira: almak ve satmak devam et

  box Mutakabat: Uzlaşı devam et

  box Tahtani fevkani: altlı üstlü devam et

  box Sıra cetveli: Satış tutarının tüm alacaklıların alacağını karşılamaması durumunda düzenlenen çizelgedir. devam et

  box Ayni haklar: Eşya üzerinde doğrudan doğruya mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklar. devam et

  box Mal Ortaklığı: Eşlerin, ortaklığa girecek mal ve gelirleri sınırlandırmamış olduğu ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakk devam et

  box Nispi Butlan: Hukukta kendiliğinden geçersiz olma, kanuna, kamu düzenine, ahlaka aykırılık halidir. İşlem hukuken vardır ama yapıldığı andan itibaren geçersizdir. devam et

  box Cây-i teemmül: etraflıca düşünülmeye değer; düşünülmesi yerinde olur devam et