Eğitim Sitesi

Ecnebî Nedir? Ecnebî Hakkında Kısaca Bilgi

Ecnebî Terimi Hakkında Bilgiler

EcnebîHukuk Terimi Olarak Ecnebî:
yabancı; bir devlete göre,kendi uyruğunda bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler

 

EcnebiTarih Terimi Olarak Ecnebi:
Başka devlet uyruğunda olan (kimse), yabancı.

 

Ecnebiİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Ecnebi:
Yabancı, daha çok Batılıları anlatır.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Satış vaadi: Bir kimsenin, taşınmaz malını bir başkasına satmayı (ileride yapılacak satım akdini) taahhüt ettiği devam et

  box Rûz-nâme: gündem; yevmiye defteri; takvim devam et

  box Müntehap: Seçilen,seçilmiş bulunan devam et

  box Antroposentrik Yaklaşım: Çevrenin korunmasında temel hareket noktası olarak insanı esas alan yaklaşımdır. Bu yaklaşım, çevrenin korunmasında insan menfaatlerini ön plana alıp, devam et

  box Arâzi-i memlûke: mülk; timar toprağı; mülkiyet yolu ile tasarruf olunan yerler devam et

  box Hukuki Olay: Hukuki sonuç doğuran ve insan iradesi dışında gerçekleşen olay. devam et

  box İrtifak hakları: Bir taşınmaz üzerinde, bir kullanma ve yararlanmaya rıza göstermeyi veya mülkiyete özgü bazı hakların kullanılmasından kaçınmayı gerektiren ve diğer b devam et

  box Enterne etmek: Göz altına almak, etkisiz hale getirmek devam et