Eğitim Sitesi

EKOK Nedir? EKOK Hakkında Kısaca Bilgi

EKOK Terimi Hakkında Bilgiler

EKOKMatematik-Geometri Terimi Olarak EKOK:
1. En az iki sayma sayısının ortak katlarının en küçüğü.

2. İki ya da daha çok polinoma bölünen en küçük dereceli bir polinom.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Ayrıt: Cisimlerin herhangi iki yüzeyinin arakesiti. Prizmanın bir kenarı. İki düzlemin ara kesiti. devam et

  box Çift Sayı: n bir tam sayı olmak şartıyla; 2n genel ifadesiyle belirtilen tam sayılardır. Diğer bir ifade ile 2 ile bölündüğünde kalanı 0 olan tam sayılara çift s devam et

  box Yarı doğru: Bakınız : Işın. devam et

  box Diskriminant: ax² + bx + c = 0 ikinci derece denkleminde b²-4ac ifadesi. devam et

  box Polinom Denklem: P(x) en az 1. dereceden bir polinom ise P(x) = 0 denklemi. devam et

  box E.K.O.K: En küçük ortak kat devam et

  box İskonto(İndirim): Bir malın, satış fiyatının altında bir fiyata satılmasına denir. devam et

  box Çembersel Permütasyon: Bir kümenin elemanlarının bir çember üzerindeki sıralanma biçimlerinden her birisi. devam et