Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

EBOB Nedir? EBOB Hakkında Kısaca Bilgi

EBOB Terimi Hakkında Bilgiler

EBOBMatematik-Geometri Terimi Olarak EBOB:
1. En az iki sayma sayısının ortak bölenlerinin en büyüğü.

2. İki ya da daha çok polinomu bölen en büyük dereceli bir polinom.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Merkezil Dönme: Noktaya göre simetri. devam et

  box Milimetreküp: Kenar uzunluğu bir desimetre olan kübün hacmi. devam et

  box Medyan: Verilen bir sayı dizisinde terimler büyüklük sırasına göre yazıldıktan sonra ortadaki sayıya medyan denir. Dizinin terim sayısı tek ise tam ortasındak devam et

  box İrrasyonel Sayılar: Rasyonel olmayan (devirli ondalık açılımları olmayan) reel sayılara veya virgülden sonrası kesin olarak bilinmeyen sayılara denir. İki tam sayının bir devam et

  box Ardışık Sayı: Bir, iki, üç gibi birbiri ardına gelen sayılar. devam et

  box Küre Yüzeyi: Uzayda sabit bir noktadan aynı uzaklıktaki noktaların geometrik yeri. devam et

  box Örten Fonksiyon: Değer kümesindeki bütün elemanları tanım kümesinin en az bir elemanı ile eşlenen fonksiyon. Değer kümesinde boşta eleman kalmayan fonksiyon. devam et

  box Asal Sayı: Sadece 1'e ve kendisine bölünen 1'den büyük doğal sayılar. (çarpanları sadece 1 ve kendisi olan sayı). Pozitif bölenlerin kümesi iki elemanlı olan doğ devam et