Eğitim Sitesi

Dîvân-ı Muhasebat Nedir? Dîvân-ı Muhasebat Hakkında Kısaca Bilgi

Dîvân-ı Muhasebat Terimi Hakkında Bilgiler

Dîvân-ı MuhasebatHukuk Terimi Olarak Dîvân-ı Muhasebat:
Büyük Millet Meclisine bağlı ve devletin bütün varidat ve masraflariyle mallarını ve hesaplarını onun namına murakabe edenlerin hesaplarını tetkik ve muhakeme ile mükellef bir heyet. Sayıştay.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tedip Hakkı: Ana babalara tanınmış çocuğa öğüt vermek, ihtirada bulunmak. devam et

  box Bâ'de'l-vefat: İnsan ölümünden sonra. devam et

  box Hasren: muhasara ederek; etrafını çevirerek devam et

  box Muğlak: Flu, anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık devam et

  box Veraset ve intikal vergisi: Ölenin vârislerine kalan mal ve paradan alınan vergi devam et

  box Hükmi: Hükümle ilgili, tüzel devam et

  box Geçici tescil: Halen varolup da uyuşmazlığa neden olan ayni hakların korunması amacıyla tapu kütüğüne yapılan tescil. devam et

  box Akit Vaadi: Ön sözleşme. devam et