Eğitim Sitesi

Dîvân-ı Muhasebat Nedir? Dîvân-ı Muhasebat Hakkında Kısaca Bilgi

Dîvân-ı Muhasebat Terimi Hakkında Bilgiler

Dîvân-ı MuhasebatHukuk Terimi Olarak Dîvân-ı Muhasebat:
Büyük Millet Meclisine bağlı ve devletin bütün varidat ve masraflariyle mallarını ve hesaplarını onun namına murakabe edenlerin hesaplarını tetkik ve muhakeme ile mükellef bir heyet. Sayıştay.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Fevkani: üst devam et

  box Müstelzim: gerektirici; doğurucu; sonuç doğurucu devam et

  box Tavazzuh: aydınlanma devam et

  box Safahat: Evreler, safhalar devam et

  box Zihni Kayıt: Bir kimsenin bilerek ve isteyerek, asıl iradesiyle uyuşmayan bir beyanda bulunması devam et

  box Der-piş: en önde; göz önünde bulunan; öngörü devam et

  box İsticar: Kira ile tutma; kiralama devam et

  box Tatbika medar imza: uygulamaya elverişli imza devam et