Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Dîvân-ı Muhasebat Nedir? Dîvân-ı Muhasebat Hakkında Kısaca Bilgi

Dîvân-ı Muhasebat Terimi Hakkında Bilgiler

Dîvân-ı MuhasebatHukuk Terimi Olarak Dîvân-ı Muhasebat:
Büyük Millet Meclisine bağlı ve devletin bütün varidat ve masraflariyle mallarını ve hesaplarını onun namına murakabe edenlerin hesaplarını tetkik ve muhakeme ile mükellef bir heyet. Sayıştay.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Muntazır: bekleyen; gözetleyen devam et

  box Tekâyüd: birbirine hile yapma devam et

  box Talâk: islâm hukukunda boşanma devam et

  box Yasa Tasarısı: Hükümet tarafından hazırlanarak yasalaşması için meclise gönderilen kanun metni, kanun tasarısı, kanun layihası. devam et

  box Asgarî: en az; en aşağı; en azından; en düşük; en küçük devam et

  box Galle: gelir; hasılat; yarar devam et

  box Cenup: Güney devam et

  box Rüçhan Hakkı: Yasal olarak tanınan öncelik hakkı. devam et