Eğitim Sitesi

Düzenleyici Etki Analizi Nedir? Düzenleyici Etki Analizi Hakkında Kısaca Bilgi

Düzenleyici Etki Analizi Terimi Hakkında Bilgiler

Düzenleyici Etki AnaliziBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Düzenleyici Etki Analizi:
Yeni düzenlemeler yapılması veya yeni bir birim oluşturulması ihtiyacı ile karşılaşıldığında, bunların kamu yönetiminde ve halkın hayatında meydana getireceği etkilerin araştırılması. İdarenin düzenleme faaliyetinden doğacak bu etkilerin sistematik olarak incelenmesini ve bu inceleme sonucunda ortaya çıkacak verilerin karar alıcılara iletilmesini ihtiva eden düzenleyici etki analizi, düzenlemenin içeriğine ve türüne göre fayda — maliyet analizi, maliyet — etki analizi, maliyet değerlendirmesi ve fayda değerlendirmesi gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Tevdi Etmek: Vermek; bırakmak; sunmak. devam et

  box Nüfus Sayımı: Bir ülkedeki insanların resmi olarak belirli aralıklarla sayımı. devam et

  box Afet: Bela, büyük felaket. Deprem, su baskınları vb. devam et

  box Vakıflar Meclisi: Vakıflar Kurumunun en üst karar organı. devam et

  box Organize Sanayi Bölgesi: Sanayi Bakanlığı'nca kredi verilmek suretiyle ve toplu halde iş yeri olarak kullanılacak küçük sanat erbabı için imar planlarında ayrılan sahadır. devam et

  box Çalışma Gücü Kaybı (İş Göremezlik): Herhangi bir kaza, hastalık veya sakatlık sebebiyle, malullüğün ortaya çıkması ve benzer meslekî eğitim, bilgi ve yeteneklere sahip başka bir sağlıklı devam et

  box Tediye: Ödeme; bir borcun ödenmesi. devam et

  box Kent Meclisi: Bkz: Kent Konseyleri. devam et