Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Düz Tümleç Nedir? Düz Tümleç Hakkında Kısaca Bilgi

Düz Tümleç Terimi Hakkında Bilgiler

Düz TümleçTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Düz Tümleç:
Belirtisiz ve belirtili nesnelere verilen isim.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Ana Dil: 1. Bugün ses yapısı, şekil yapısı ve anlam bakımından birbirinden az çok farklılaşmış bulunan dil veya lehçelerin, kök bakımından bilinmeyen bir tarih devam et

  box Karakteristik: Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik) tipik. devam et

  box Mimik: İletişimde yüz hareketleri. devam et

  box Ünsüz Türemesi: Kelime ön, iç ve son seslerinde, kelimenin aslında olmayan bir ünsüzün türemesi olayı: elbette>helbette, iğit>yiğit gibi. devam et

  box Sıfat Tamlaması: Somut, soyut adları ve kavramları çeşitli yönleriyle nitelemek veya belirtmek maksadıyla ve ona bağlı sıfatın tamlama dizilişinde oluşturduğu söz grub devam et

  box Sözde Soru Cümlesi: Yanıt gerektirmeyen soru cümlesi. devam et

  box Bağımsız Sıralı Tümce: Anlam bakımından birbirine bağlı olduğu hâlde özneleri, tümleçleri, yüklemleri ayrı olan tümceler. devam et

  box Fiiller: Eylemler Bilgilerine Bakınız. devam et