Eğitim Sitesi

Dublet Nedir? Dublet Hakkında Kısaca Bilgi

Dublet Terimi Hakkında Bilgiler

DubletKimya Terimi Olarak Dublet:
1-Atomların bileşik oluştururken elektron alarak ya da vererek en dış enerji seviyelerindeki toplam elektron sayısının helyum gibi 2 olması hâlidir.

2-Bir atomun elektron alış verişi ya da elektron ortaklaşması sonucu elektron dizilişini He atomununkine benzetmesi.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box pOH: Çözeltide bulunan OH-1 iyonlarının molar derişiminin eksi logaritması. devam et

  box Ayrımsal Kristallendirme: 1- Bir karışımı oluşturan bileşenleri çözünürlük farklarından yararlanarak birbirinden ayırma metodudur. 2- Çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimi f devam et

  box Trimer: Üç küçük monomerin birleşmesi ile oluşan molekül. devam et

  box Dalga Boyu: 1-Birbirini takip eden iki dalga tepesi yada çukuru arasındaki uzaklık. 2-Ardışık iki dalganın tepe noktaları arasındaki uzaklık. devam et

  box Molal kaynama noktası yükselmesi sabiti: Bir molal parçacık içeren çözücünün kaynama noktasındaki artma miktarı. devam et

  box Donma: Sıvı haldeki bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesi. devam et

  box Naftalin: Kapalı kimyasal formülü C10H8 olan, aromatik hidrokarbondur. Keskin ve kendine özgü bir kokusu vardır. Suda çözünmeyen bir katı olan naftalin, sübliml devam et

  box Brönsted dengesi: Proton transferindeki denge. devam et